Miljøagentene har sendt brev til politikere og Barneombudet

"Barn har etter barnekonvensjonen en klar rett til å bli hørt i miljøsaker" skriver Barneombudet i svarbrevet til Miljøagentene og Besteforeldrenes Klimaaksjon

Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt brev til politikere og Barneombudet om at det er viktig at barn blir hørt i viktige miljøsaker. Fra Miljøagentene var det leder av Barnas Klimapanel Tora, og sjefsagent Are som signerte brevet. I brevet vi sendte, sto det blant annet at "Besteforeldrenes klimaaksjon mener at Barnas klimapanel oppfyller kravene til godt informerte barn. Vi støtter kravet om at Barnas klimapanel blir hørt og at føre-var-prinsippet og anbefalingene fra fagmyndighetene, bør veie tungt i vurderingen av hvor iskanten skal ligge."Brevet ble sendt til gruppelederne i de ulike partiene på Stortinget, og medlemmene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, i tillegg til Barneombudet. Etter to uker hadde vi fått svar fra Rødt, SV og MDG om at de støtter dette kravet. Arbeiderpartiet og FrP har også svart på brevet, mens partiene som sitter i regjeringen ikke har svart så langt.  

Vi har også fått svar fra Barneombudet, som skal passe på at lovgivning som handler om barns interesser blir fulgt opp, og at norske myndigheter følger det de har lovet ved å signere FNs barnekonvensjon. De skriver at de mener Barnekonvensjonen blir ignorert, og barn overkjørt i spørsmål om miljø og klima.

«Det er i dag vanskelig å se om myndighetene i det hele tatt vurderer konsekvensene for barns rettigheter når politiske beslutninger fattes i saker med betydning for klima. Et minstekrav må være at regjeringen gjør det synlig for alle hvordan de vurderer forholdet til barns rettigheter når de tar beslutninger som handler om barns fremtid,» skriver Barneombudet i brevet vi har mottatt. De oppfordrer også til at vi sender brevet direkte til statsministeren med spørsmål om hva regjeringen gjør for å oppfylle barns rett til å bli hørt og barns rettigheter i klimaspørsmål.

Besteforeldrenes klimaaksjon har også skrevet om brevvekslingen, og om dere leser saken deres, finner dere også hele brevene som er blitt sendt. 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging