Operasjon Dagsverk og årets prosjekt i Nigeria

Hva er operasjon dagsverk, og hva går årets OD-prosjekt i Nigeria om oljesøl ut på?

Operasjon Dagsverk eller "OD" er en aksjon som er arrangert av, med og for ungdom.

Operasjon Dagsverk er arrangers på ungdomskoler og videregåendeskoler over hele landet, en gang i året, på høsten. Elevene skaffer seg en jobb for en dag, og pengene de jobber inn går til det årets prosjekt. I forkant lærer elvene om prosjektet de kan jobbe inn penger til, landet prosjektet foregår i og urettferdighet i verden.

OD gir støtte til ungdom i fattige land. Eksempler på prosjekter Operasjon Dagsverk har jobbet med er barnesoldater i Colombia (2016) at jenter i Etiopia får en utdanning og får sin stemme hørt (2014) og at barneskoler i Mexico, Guatemala og Honduras skal bli tryggere (2013).

Årets prosjekt er i Nigeria. Problemet i Nigeria man vil prøve å gjøre noe med er oljesøl:

Pengene norske elever jobber inn på OD-dagen i år skal gå til tre ting:

1. Gjennom Operasjon Dagsverk får ungdom i Nigeria som er rammet av oljesøl få kunnskap om rettighetene sine

2. 10 000 oljevoktere skal passe på at de som har forurenset i Nigeria med olje rydder opp etter seg

3. Ungdom i Nigeria får seg miljøvennlige jobber og tilgang på fornybar energi

Vanskelige begreper                                          

Oljevoktere= passer på at de som forurenser vannet, renser det.

Utdanning= læring


Klider: od.no og vieralleoljebarn.od.no

Saken en skrevet av Jihen på OD-dagen 2017

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging