Overleverte klimarapport til utviklingsministeren

Barnas Klimapanel har vært på samling i Oslo. Siste punkt på programmet var å møte utviklingsminister Nikolai Astrup, for å overlevere fjorårets rapport og snakke om Norges innsats for å nå FNs bærekraftsmål. Det ble et givende møte, og Astrup tok seg god tid til å svare på mange av norske barns bekymringer om fremtiden.

Barnas Klimapanel har fått inn flere tusen innspill fra norske barn, og det er tydelig at barn ønsker at Norge skal bidra mer internasjonalt for klimaet på jorden. Dette gjelder særlig klimagassutslipp, men også marin forsøpling, regnskogbevaring og bistand til de som er rammet av klimaendringer. Derfor ønsket Barnas Klimapanel å ha et møte med Norges utviklingsminister, for å dele barnas bekymringer for fremtiden.

Nikolai Astrup er Norges utviklingsminister, og jobber med Norges støtte til å bekjempe fattigdom, fremme menneskerettighetene og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Flere av bærekraftsmålene er knyttet til klima og miljø, og det var derfor viktig for Barnas Klimapanel å få til et møte med ministeren, og få overlevert sin klimarapport på vegne av norske barn.


Barnas Klimapanel overleverte rapport og snakket om innspillene de har fått fra norske barn.

Blant sakene som Barnas Klimapanel ville diskutere var norske klimagassutslipp, hva som gjøres med marin forsøpling og om norsk bistand til de som er rammet av klimaendringer og/eller mangler klimavennlige løsninger. Astrup tok seg god tid til å snakke om temaene, og om Norges rolle i internasjonal klimapolitikk.


Astrup tok seg god tid til å svare på spørsmålene fra Barnas Klimapanel

Norge gir mye til bistand

I forhold til folketallet er det ingen land som gir mer penger til bistand enn Norge. Og dette var noe Astrup poengterte i samtale med Barnas Klimapanel. Av dette gis mest til kriserammede land i krig eller dyp fattigdom, men noe gis også for å løse klimaproblemer, som for eksempel regnskogbevaring og hjelp til fattige land i Afrika med å bygge fornybar energi, som solcellepaneler og vindkraft.

Marin forsøpling er også et stort satsningsområde innen bistandspolitikken. I følge Astrup er Norge et foregangsland når det gjelder søppelhåndtering, som ofte er skyld i marin forsøpling i verdenshavene. Mange land, som India og andre utviklingsland, har liten eller ingen måte å kvitte seg med søppelet på, og mye havner derfor etter hvert i havet. Norge hjelper til i utviklingsland med å få til bedre systemer på plass.

Vil ikke kutte i olje og gass

Når det gjelder klimagassutslipp i Norge trakk Astrup frem satsningen på å kutte i fossildrevet transport. For Barnas Klimapanel virker det imidlertid rart at vi skryter av å satse på fornybart når vi fortsetter å utvinne olje og gass. Og det var ikke alle som var tilfredse med Astrups svar om hvorvidt vi bør slutte med å utvinne olje og gass selv. I følge Astrup vil det ikke være særlig lurt å kutte så fort som mulig, men heller trappe ned på sikt. Mange av innspillene som har blitt sendt til panelet krever stans av oljeutvinning så fort som mulig.

Sammen om å nå målene

Det 17. bærekraftsmålet handler om å jobbe sammen for å nå målene. Astrup mener selv at dette er det viktigste målet for å nå de andre målene. Hvis verdens land ikke klarer å samarbeide om en bedre verden, vil det bli vanskelig å få slutt på krig, fattigdom og klimagassutslipp. Astrup poengterte derfor at det er veldig viktig å få med barns meninger, og skrøt av arbeidet til Barnas Klimapanel. Han vil også hjelpe Barnas Klimapanel med å skaffe kontakter i andre land, sånn at det går an å samarbeide med andre miljøengasjerte barn på tvers av landegrenser.

Avslutningsvis trakk Astrup frem en fotball med FNs bærekraftsmål, som både han og Barnas Klimapanel signerte som et symbol på at vi skal jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. Barnas Klimapanel fikk beholde ballen, og tenker å ta den med til klimaforhandlingene i Polen i desember og få flere signaturer.


Barnas Klimapanel og utviklingsministeren avsluttet møtet med å signere en fotball med FNs bærekraftsmål.


Alt i alt var Barnas Klimapanel godt fornøyd med å møte utviklingsminister Nikolai Astrup, og ga en felles tommel opp for klimaet.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging