Påmelding til Beintøft 2021 har åpnet! 

Påmeldingen til Norges største gå-til-skolen-aksjon har åpnet - vi håper DIN klasse skal være med!

Beintøft varer fra 30. august – 24. september og er en konkurranse for alle barneskoleelever på 1.-7. trinn. Målet er at flest mulig skal velge en bærekraftig måte å komme seg til og fra skolen på. Dette innebærer for eksempel å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Dette er bra for luftkvalitet, trafikksikkerhet, helse og miljø. 


 
Du kan melde på klassen til Beintøft her.

Ukestemaer 

Hver uke i Beintøft har et eget ukestema som fokuserer på ulik klima- og miljøproblematikk. Det følger med et eget ukesoppdrag og et eget undervisningsopplegg til hvert tema.  

Undervisningsopplegget består av en lærerveiledning, undervisningsvideo, powerpoint, quiz og et forslag til aktivitet i klasserommet. Undervisningsopplegget er aldersdifferensiert og det er utviklet eget materiell for 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn. Ukesoppdraget er en kreativ bildeoppgave, som klassen skal løse i fellesskap. Oppdraget er relatert til ukestemaet og klassen står fritt til å tolke oppgaven slik de vil. 

  • Uke 1 Valg og klimaendringer: Elevene skal lære om klimaendringer og hvordan klimaet påvirker miljøet, hva et demokrati er og hvordan barn kan være med på å påvirke beslutninger i praksis. 

  • Uke 2 Natur og miljø: Elevene skal utvikle naturglede, respekt for naturen, lære om biologisk mangfold og vise klima- og miljøbevissthet. 

  • Uke 3 Plast og gjenbruk: Elevene skal samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg, gjennomføre lokale miljøtiltak og om konsekvensene av forsøpling. 

  • Uke 4 Maten på jorda vår: Elevene skal kjenne til lokale matvarer, produksjonskjeden til enkelte matvarer og reflektere over eget matforbruk. 

Premier 
Nasjonal vinner: 30 000 kroner til årets tøffeste klasse 
 
Beste klasse per trinn: 1.-7. klasse: 5000 kroner 
 
Beste klasse per fylke: 5 000 kroner 
 
Vinnere av kreative ukesoppdrag: Hver uke deler vi ut 5000 kroner til vinner av kreative ukesoppdrag: en vinner i 1.-2. trinn, en vinner i 3.-4. trinn og en vinner i 5.-7. trinn. 
 
Premiene skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode. F. eks. sykkelparkering, parsellkasser eller turutstyr. Skoler trenger forskjellige ting, og vi vil samarbeide med skolene for at midlene blir vel anvendt. Det viktigste er likevel at vi endrer holdninger. 

Innspill til Barnas klimapanel 
I flere år har Barnas klimapanel fått innspill fra tusenvis norske barn som har deltatt i Beintøft til Barnas klimarapport. Det ønsker vi også i år. Barn som deltar i Beintøft vil derfor få tilsendt innspillsblanketter, som de kan bruke til å sende inn sine tips for en mer miljøvennlig fremtid! 

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging