Valg av Barnas Klimapanel 2020

Hvert år velges det et nytt Barnas Klimapanel, og snart skal alle dere miljøagenter velge hvem som skal representere norske barn og Miljøagentene neste år. I årets valg vil man både kunne stemme på internett og på landsmøtet til Miljøagentene 20. – 22. september 2019. Hver miljøagent har likevel naturligvis bare mulighet til å stemme én gang.

Det internettbasert valget vil foregå på de hemmelige sidene på www.miljoagentene.no i forkant av landsmøtet. Valget starter fredag 6. september, og varer til og med fredag 20. september. Søndag 22. september vil de som er på landsmøtet velge hvem de ønsker å stemme på. Når alle har stemt vil stemmene fra internettavstemningen og landsmøtestemmene legges sammen, og neste års Barnas Klimapanel er valgt.

Ønsker du å stille til valg? Da må du senest søndag 25. august sende følgende informasjon til Hovedkvarteret:

 • Fullt navn:
 • Fødselsdato (for å kunne stille til valg, må du være født i 2005 eller senere – altså 2006, 2007, 2008, 2009 og så videre):
 • Epostadresse (en e-postadresse som blir sjekket jevnlig - enten din egen eller foresattes e-post):
 • Telefonnummer (til deg eller foresatte):
 • Hvor lenge har du vært miljøagent?
 • Hvorfor har du lyst til å bli medlem av Barnas Klimapanel?

I tillegg må du sende oss et bilde av deg selv, som vi kan bruke på valgsidene, og en video på maks 1 minutt hvor du presenterer deg selv. I videoen vil vi at du skal svare på disse spørsmålene:

 • Hva heter du?
 • Hvor gammel er du?
 • Hvor i landet bor du?
 • Har du vært med i Barnas Klimapanel før?
 • Hvorfor har du lyst til å være med i Barnas Klimapanel?
 • Hva vil du at Barnas Klimapanel skal få til i løpet av 2020?
 • Hva kan du bidra med?

Informasjon, bilde og video må sendes til Hovedkvarteret (bk@miljoagentene.no) senest 25. august. Store videofiler kan overføres via WeTransfer

6. september vil valgsidene på miljoagentene.no åpnes, slik at alle miljøagenter kan stemme på kandidatene de ønsker i Barnas Klimapanel for 2020. Internettavstemningen vil avsluttes 20. september, og landsmøtedeltagerne vil stemme 22. september. Reglene for valget og opptellingen av stemmer vil være tilgjengelig på valgsidene, og gjøres kjent på landsmøtet før valget. Valgresultatet vil offentliggjøres kort tid etter at valget er over.

De som stiller til valg, forplikter seg til å delta på Spesialagentsamlingen 2020, som vil vare fra 7.-9. februar på Strandheim leirsted. I forbindelse med Spesialagentsamlingen gjennomføres første samling for det nye Barnas Klimapanelet, og det er viktig at alle i panelet er med på dette. 

Har du spørsmål om hva det vil si å være med i Barnas Klimapanel? Ta kontakt med Hovedkvarteret på bk@miljoagentene.no eller 969 01 820.

12.-16. august er årets Barnas Klimapanel i Arendal for å delta på Arendalsuka. Du kan følge dem på våre nettsider, Facebook-konto og Instagram på @miljoagentene.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging