Vil du være med i Barnas klimapanel 2023? - frist torsdag 8. desember

Har du lyst til å være med å påvirke din egen fremtid? Er du glad i å snakke foran andre mennesker og ønsker å gjøre en ekstra innsats for miljøet? Hvert år velges det et nytt Barnas klimapanel. Nå kan alle som ønsker å stille til valg melde seg - frist 8. desember!

I år vil valget av Barnas Klimapanel foregå på de hemmelige sidene på www.miljoagentene.no. Frist for å melde seg som kandidat og sende inn video om seg selv er torsdag 8. desember. Valget starter før jul, og varer til 20. januar. Når alle har stemt vil stemmene fra internettavstemningen legges sammen med stemmer sendt fra lokallag, og neste års Barnas klimapanel bli valgt.

Barnas klimapanel:

 • Formålet til panelet er å være et talerør for barn i klima- og miljøsaker
 • Barnas klimapanel skriver “Barnas klimarapport” en gang i året
 • Panelet kan ikke uttale seg på vegne alle barn i Norge, men panelet representerer likevel (miljøengasjerte) norske barn.

Om Barnas klimapanel:

 

 

Panelets sammensetning:

 • Velges demokratisk av Miljøagentenes medlemmer
 • 8 barn som er medlemmer av Miljøagentene, minst tre gutter og tre jenter
 • Minst ett medlem fra hver landsdel
 • Landsdelene: Nord-Norge og Trøndelag, Vestlandet, Oslo og Viken, og Sør- og Østlandet utenom Oslo og Viken
 • Panelet skal ha en leder og nestleder, disse velges av panelet selv

Ønsker du å stille til valg? Da må du senest torsdag 8. desember sende følgende informasjon til Hovedkvarteret:

 • Fullt navn:
 • Fødselsdato (for å kunne stille til valg, må du være født i 2008, 2009, 2010, 2011 eller 2012):
 • Epostadresse (en e-postadresse som blir sjekket jevnlig - enten din egen eller foresattes e-post):
 • Telefonnummer (til deg eller foresatte):
 • Hvor lenge har du vært miljøagent?
 • Hvor kommer du fra?
 • Hva har du gjort som miljøagent tidligere?
 • Hvorfor har du lyst til å bli medlem av Barnas klimapanel?

I tillegg må du sende oss et BILDE av deg selv, som vi kan bruke på valgsidene, og en VIDEO på maks 1 minutt hvor du presenterer deg selv. I videoen vil vi at du skal svare på disse spørsmålene:

 • Hva heter du?
 • Hvor gammel er du?
 • Hvor i landet bor du?
 • Har du vært med i Barnas klimapanel før?
 • Hvorfor har du lyst til å være med i Barnas klimapanel?
 • Hva vil du at Barnas klimapanel skal få til i løpet av 2023?
 • Hva kan du bidra med?

Informasjon, bilde og video må sendes til Hovedkvarteret (bk@miljoagentene.no) senest 8. desember. Store videofiler kan overføres via WeTransfer

Valgsidene på miljoagentene.no åpnes før jul, slik at alle miljøagenter kan stemme på kandidatene de ønsker i Barnas Klimapanel 2023. Internettavstemningen vil avsluttes 20. januar. Reglene for valget og opptellingen av stemmer vil være tilgjengelig på valgsidene. Valgresultatet vil offentliggjøres kort tid etter at valget er over.

Barnas klimapanel vil møtes flere ganger i løpet av året og vi håper alle som blir valgt kan være med på disse samlingene. Tidligere paneler har blant annet deltatt på Arendalsuka, møtt Kronprinsparet, vært på møter med klima- og miljøministeren og reist til FNs klimatoppmøter, men det er ikke helt bestemt hva panelet skal være med på i 2023.

De som stiller til Barnas klimapanel i 2023 bør holde av helgen 10.-12. februar for den første samlingen, og vi planlegger minst to samlinger til som vi håper alle kan være med på. Det er viktig at de som blir valgt har lyst og tid til å bidra. Utgifter til oppdrag med Barnas klimapanel dekkes av Hovedkvarteret, så familiens økonomi skal ikke være til hinder for å delta. 

Har du spørsmål om hva det vil si å være med i Barnas klimapanel? Ta kontakt med Hovedkvarteret på bk@miljoagentene.no eller 969 01 820.

Barnas klimapanel 2022, foto: Wanda Nordstrøm.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging