Nyttig for lokallag

Å jobbe for miljøet er mye morsommere om man kan gjøre det sammen med noen på et lag. Selv om alle miljøagenter er på samme lag, er det enda morsommere å ha et lokallag, hvor dere møtes for å gjøre aktiviteter sammen.

Her finner dere noen av de tingene som kan være smarte for lokallag. Det er mye informasjon i håndbøkene, og dere finner også mange maler her. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på Hovedkvarteret.

SØK FRIFOND

Hvis lokallaget har lyst til å gjøre noe som koster penger, kan dere søke om Frifondmidler.

Les mer om hvordan søke Frifond-støtte eller last ned filer direkte her:

Send søknad og rapport til hanne@miljoagentene.no.

Søknadsfrist er 1. desember 2018.

ORGANISERING AV LOKALLAGET

 • Organisasjonshåndbok for lokallag: Dette er en bok om Miljøagentene og organisasjonen som er ment for de voksne. Her finner du alt av informasjon om det å være et lokallag.
   
 • Standardvedtekter for lokallag: Vedtektene er lokallagsreglene. Alle lokallag må ha egne regler. Vil dere endre på reglene til lokallaget, må dere sende de nye reglene til Hovedkvarteret for godkjenning.
   
 • Lokallagstyret - kontaktinformasjon: Under oppstartsmøtet i lokallaget må dere velge et styre. Dette skjemaet kan dere bruke for å rapportere inn hvem som ble valgt.
   
 • Innkalling årsmøte: Her finner du en mal for innkalling til årsmøtet. Styret velger hvilke saker dere skal ta opp på møtet, så sender dere innkallingen til alle i lokallaget. Ta kontakt med Hovedkvarteret om dere vil ha hjelp til dette. Denne kan også brukes som mal til referat som skal skrives fra årsmøtet.
 • Årsmøtepakke: På denne siden finner du maler på alle dokumentene som må leveres til Hovedkvarteret etter årsmøtet.
 • Søknad om oppstartsmidler: Alle lokallag kan søke om oppstartsmidler på inntil 5000 kroner én gang. Midlene vil stå til fri benyttelse av lokallaget, og kan også spares opp til en senere anledning. 
 • Introduksjon til medlemsregisteret (7. november 2017): Voksenkontakter har tilgang til medlemsregisteret for sitt lokallag. Herfra kan du få full oversikt over alle miljøagenter i lokallaget, og deres foresatte. Du kan oppdatere informasjon, og du kan sende epost til medlemmer og foresatte. Etter hvert vil flere funksjoner legges til. Årsrapport og frifondsøking vil etter hvert skje gjennom medlemsregisteret.
 • Veiviseren Trygg og tilstede: LNU (Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) har laget en veiviser for barne- og ungdomsorganisasjoners ledere og ansatte som handler om grenseoverskridende seksuell atferd. Her får du vite hvordan du går fram dersom du har mistanke om eller får kjennskap til noe slikt.

RAPPORTERING

 • Årsrapportskjema: Dette skjemaet skal alle lokallag levere hvert år. Send det gjerne inn sammen med regnskapet og et enkelt referat fra årsmøtet.
   
 • Mal for regnskap: Alle lokallag må føre regnskap over inntekter og utgifter. Denne malen kan dere fint bruke for å holde oversikt over lokallagets økonomi.

AKTIVITETER

 • Håndbok for miljøagenter: En håndbok med forslag til aktiviteter dere kan gjøre i lokallaget.
   
 • Årshjul 2018: Her finner du forslag til årshjul for Miljøagentenes lokallag.
   
 • Lokallag - pressemelding: Det er kult å komme i avisa. Når dere er i gang med lokallaget er det gøy å kontakte en avis som kan skrive om hva dere gjør. Da kan det også hende dere får enda flere medlemmer. Her finner dere en mal for et brev dere kan sende til avisene.

 

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging