Nyttig for lokallag

Å jobbe for miljøet er mye morsommere om man kan gjøre det sammen med noen på et lag. Selv om alle miljøagenter er på samme lag, er det enda morsommere å ha et lokallag, hvor dere møtes for å gjøre aktiviteter sammen.

Her finner dere noen av de tingene som kan være smarte for lokallag. Det er mye informasjon i håndbøkene, og dere finner også mange maler her. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på Hovedkvarteret.

DOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

 • Referat årsmøtet: Her finner du en mal til referat fra årsmøtet. Denne kan også brukes som mal for innkalling til årsmøtet. Styret velger hvilke saker dere skal ta opp på møtet, så sender dere innkallingen til alle i lokallaget. Ta kontakt med Hovedkvarteret om dere vil ha hjelp til dette.
 • Mal for regnskap og budsjett: Alle lokallag må føre regnskap over inntekter og utgifter. Denne malen for regnskap og budsjett gjør det lettere å holde oversikt over lokallagets økonomi. Merk at det er flere faner i dokumentet.

ORGANISERING AV LOKALLAGET

 • Normalvedtekter for lokallag: Dette er vedtektene som gjelder for alle lokallag i Miljøagentene. 
   
 • Organisasjonshåndbok for lokallag: Dette er en bok om Miljøagentene og organisasjonen som er ment for de voksne. Her finner du alt av informasjon om det å være et lokallag.
   
 • Etiske retningslinjer: Disse retningslinjene skal leses og godkjennes av alle voksne med verv i Miljøagentene.
   
 • Varslingsrutiner: Retningslinjer for håndtering av varslingssaker for frivillige og administrasjon.
   
 • Protokoll for oppstartsmøte til nye lokallag: Dette dokumentet må fylles ut og signeres på oppstartsmøtet, og sendes til Hovedkvarteret. 
   
 • Lokallagstyret - kontaktinformasjon: Under oppstartsmøtet i lokallaget må dere velge et styre. Dette skjemaet kan dere bruke for å rapportere inn hvem som ble valgt.
   
 • Søknad om oppstartsmidler: Alle lokallag kan søke om oppstartsmidler på inntil 5000 kroner én gang. Det er vanlig at nye lokallag søker om oppstartsmidler, som de setter på konto, som egenkapital. Midlene vil stå til fri benyttelse av lokallaget, og kan også spares opp til en senere anledning. Det skal ikke leveres rapport på oppstartsmidler. Lokallaget kan søke om Frifodnsmidler selv om det har mottatt oppstartsmidler. 
 • Introduksjon til medlemsregisteret (10. oktober 2019): Voksenkontakter har tilgang til medlemsregisteret for sitt lokallag. Herfra kan du få full oversikt over alle miljøagenter i lokallaget, og deres foresatte. Du kan oppdatere informasjon, og du kan sende epost til medlemmer og foresatte. Etter hvert vil flere funksjoner legges til. Årsrapport og frifondsøking vil etter hvert skje gjennom medlemsregisteret.
   
 • Hvordan levere årsrapport: Steg-for-steg-guide til hvordan du som voksenkontakt kan levere årsrapport i medlemsregisteret Hypersys.
 • Veiviseren Trygg og tilstede: (Oppdatert 2019) LNU (Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) har laget en veiviser for barne- og ungdomsorganisasjoners ledere og ansatte som handler om grenseoverskridende seksuell atferd. Her får du vite hvordan du går fram dersom du har mistanke om eller får kjennskap til noe slikt.
   
 • Samtykkeskjema til bruk av bilder og film
  Dette er en samtykkeavtale om bruk av bilder og filmer tatt under arrangementer, samlinger og oppdrag.
 • Informasjon om fylkeslag i Miljøagentene
  I fylker med mer enn tre lokallag, kan det være veldig lurt å starte fylkeslag. Her finner du mer informasjon om dette. 
   
 • Opprette eget organisasjonsnummer
  Fylkeslag og lokallag i Miljøagentene kan opprette et eget organisasjonsnummer. Med eget organisasjonsnummer kan lokallaget motta momskompensasjon hvert år. Ta kontakt med Hovedkvarteret dersom dere ønsker dette.
   
 • Veileder: Barrierefri fritid! 
  Paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede har laget en veileder med informasjon om hvordan man kan tilrettelegge fritidsaktiviteter for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Unge Funksjonshemmede representerer blant annet unge med nedsatt syn, hørsel, bevegelse, ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi eller andre kroniske sykdommer. Vi vil at flest mulig skal ha mulighet til å være med på miljøagent-aktiviteter!

AKTIVITETER

 • Håndbok for miljøagenter (OBS! Stor fil): En håndbok med forslag til aktiviteter dere kan gjøre i lokallaget.
 • Årshjul for Miljøagentenes lokallag 2022: Wordfil med oversikt over viktige datoer og forslag til dager som kan markeres og aktiviteter for hver måned. Obs: denne har oversikt over mai-desember og kan brukes som forslag til aktivitetsplan for årsmøtet til lokallaget.
 • Aktivitetsark for miljøagenter: Oversikt over forslag til ulike aktiviteter dere kan gjøre i lokallaget. 
 • Lokallag - pressemelding: Det er kult å komme i avisa. Når dere er i gang med lokallaget er det gøy å kontakte en avis som kan skrive om hva dere gjør. Da kan det også hende dere får enda flere medlemmer. Her finner dere en mal for et brev dere kan sende til avisene.

SØK FRIFOND

Hvis lokallaget har lyst til å gjøre noe som koster penger, kan dere søke om Frifondmidler.

Les mer om hvordan søke Frifond-støtte eller last ned filer direkte her:

Send søknad og rapport til post@miljoagentene.no.

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging