Nyttig for lokallag

Å jobbe for miljøet er mye morsommere om man kan gjøre det sammen med noen på et lag. Selv om alle miljøagenter er på samme lag, er det enda morsommere å ha et lokallag, hvor dere møtes for å gjøre aktiviteter sammen.

Her finner dere noen av de tingene som kan være smarte for lokallag. Det er mye informasjon i håndbøkene, og dere finner også mange maler her. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på Hovedkvarteret.

DOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

 • Referat årsmøtet: Her finner du en mal til referat fra årsmøtet. Denne kan også brukes som mal for innkalling til årsmøtet. Styret velger hvilke saker dere skal ta opp på møtet, så sender dere innkallingen til alle i lokallaget. Ta kontakt med Hovedkvarteret om dere vil ha hjelp til dette.
   
 • Årsrapportskjema: Dette skjemaet skal alle lokallag levere hvert år. Årsrapporten må signeres av styreleder eller av to styremedlemmer. Send det gjerne inn sammen med regnskapet og et enkelt referat fra årsmøtet.
   
 • Mal for regnskap og budsjett: Alle lokallag må føre regnskap over inntekter og utgifter. Denne malen for regnskap og budsjett gjør det lettere å holde oversikt over lokallagets økonomi. 

ORGANISERING AV LOKALLAGET

 • Protokoll for oppstartsmøte til nye lokallag: Dette dokumentet må fylles ut og signeres på oppstartsmøtet, og sendes til Hovedkvarteret. 
   
 • Lokallagstyret - kontaktinformasjon: Under oppstartsmøtet i lokallaget må dere velge et styre. Dette skjemaet kan dere bruke for å rapportere inn hvem som ble valgt.
   
 • Søknad om oppstartsmidler: Alle lokallag kan søke om oppstartsmidler på inntil 5000 kroner én gang. Det er vanlig at nye lokallag søker om oppstartsmidler, som de setter på konto, som egenkapital. Midlene vil stå til fri benyttelse av lokallaget, og kan også spares opp til en senere anledning. Det skal ikke leveres rapport på oppstartsmidler. Lokallaget kan søke om Frifodnsmidler selv om det har mottatt oppstartsmidler. 
 • Introduksjon til medlemsregisteret (10. oktober 2019): Voksenkontakter har tilgang til medlemsregisteret for sitt lokallag. Herfra kan du få full oversikt over alle miljøagenter i lokallaget, og deres foresatte. Du kan oppdatere informasjon, og du kan sende epost til medlemmer og foresatte. Etter hvert vil flere funksjoner legges til. Årsrapport og frifondsøking vil etter hvert skje gjennom medlemsregisteret.
 • Veiviseren Trygg og tilstede: (Oppdatert 2019) LNU (Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) har laget en veiviser for barne- og ungdomsorganisasjoners ledere og ansatte som handler om grenseoverskridende seksuell atferd. Her får du vite hvordan du går fram dersom du har mistanke om eller får kjennskap til noe slikt.
   
 • Samtykkeskjema til bruk av bilder og film
  Dette er en samtykkeavtale om bruk av bilder og filmer tatt under arrangementer, samlinger og oppdrag.
 • Informasjon om fylkeslag i Miljøagentene
  I fylker med mer enn tre lokallag, kan det være veldig lurt å starte fylkeslag. Her finner du mer informasjon om dette. 
   
 • Opprette eget organisasjonsnummer
  Fylkeslag og lokallag i Miljøagentene kan opprette et eget organisasjonsnummer. Med eget organisasjonsnummer kan lokallaget motta momskompensasjon hvert år. Ta kontakt med Hovedkvarteret dersom dere ønsker dette.

AKTIVITETER

 • Årshjul 2021: Her finner du forslag til årshjul for Miljøagentenes lokallag.
 • Lokallag - pressemelding: Det er kult å komme i avisa. Når dere er i gang med lokallaget er det gøy å kontakte en avis som kan skrive om hva dere gjør. Da kan det også hende dere får enda flere medlemmer. Her finner dere en mal for et brev dere kan sende til avisene.

SØK FRIFOND

Hvis lokallaget har lyst til å gjøre noe som koster penger, kan dere søke om Frifondmidler.

Les mer om hvordan søke Frifond-støtte eller last ned filer direkte her:

Send søknad og rapport til elga@miljoagentene.no.

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging