Nyttig for voksne i lokallag

Å jobbe for miljøet er mye morsommere om man kan gjøre det sammen med noen på et lag. Selv om alle miljøagenter er på samme lag, er det enda morsommere å ha et lokallag, hvor dere møtes for å gjøre aktiviteter sammen.

Denne siden er nyttig for voksne som er voksenkontakter eller voksne medhjelpere for lokallag. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på Hovedkvarteret.

AKTIVITETER

FRISTER FOR LOKALLAG I 2023

 • Årsrapport og årsregnskap: 1. mars 
 • Årsmøte: 31. mars 
 • Frifond søknad: 1. juni + 1. desember 
 • Frifond rapportering: 1. september (for utbetalinger 2022) 

ÅRSMØTE I LOKALLAG - her finner du den viktigste informasjonen om hvordan et årsmøte skal være.

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP - her finner du informasjon om årsrapport og regnskap, i tillegg til maler for dokumentene som skal leveres.

NYE LOKALLAG

 • Protokoll for oppstartsmøte til nye lokallag: Dette dokumentet må fylles ut og signeres på oppstartsmøtet, og sendes til Hovedkvarteret. 
   
 • Lokallagstyret - kontaktinformasjon: Under oppstartsmøtet i lokallaget og årsmøte må dere velge et styre. Dette skjemaet kan dere bruke for å rapportere inn hvem som ble valgt. Dere må ikke bruke rollene som står i skjemaet og dere kan legge til flere linjer hvis dere velger å ha flere i styret. 
   
 • Søknad om oppstartsmidler: Alle lokallag kan søke om oppstartsmidler på inntil 7500 kroner én gang. Det er vanlig at nye lokallag søker om oppstartsmidler, som de setter på konto, som egenkapital. Midlene vil stå til fri benyttelse av lokallaget, og kan også spares opp til en senere anledning. Det skal ikke leveres rapport på oppstartsmidler. Lokallaget kan søke om Frifondsmidler selv om det har mottatt oppstartsmidler. 

ORGANISERING AV LOKALLAGET

 • Normalvedtekter for lokallag: Dette er vedtektene som gjelder for alle lokallag i Miljøagentene. 
   
 • Organisasjonshåndbok for lokallag: Dette er en bok om Miljøagentene og organisasjonen som er ment for de voksne. Her finner du alt av informasjon om det å være et lokallag.
   
 • Politiattest: Alle frivillige voksne (og ansatte) i Miljøagentene skal levere såkalt begrenset politiattest. Oppskrift på hvordan du søker finner du her. 
   
 • Etiske retningslinjer: Disse retningslinjene skal leses og godkjennes av alle voksne med verv i Miljøagentene.
   
 • Varslingsrutiner: Retningslinjer for håndtering av varslingssaker for frivillige og administrasjon.
   
 • Meld ifra: På denne siden finner barn og voksne informasjon om Miljøagentenes etiske utvalg og hvordan ta kontakt. Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit eller strider mot våre retningslinjer vil vi at du skal melde ifra. 
   
 • Introduksjon til medlemsregisteret Hypersys: Voksenkontakter har tilgang til medlemsregisteret for sitt lokallag. Herfra kan du få full oversikt over alle miljøagenter i lokallaget, og deres foresatte. Du kan oppdatere informasjon, og du kan sende epost til medlemmer og foresatte. Etter hvert vil flere funksjoner legges til. Årsrapport kan leveres gjennom Hypersys.
   
 • Veiviseren Trygg og tilstede: (Oppdatert 2019) LNU (Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) har laget en veiviser for barne- og ungdomsorganisasjoners ledere og ansatte som handler om grenseoverskridende seksuell atferd. Her får du vite hvordan du går fram dersom du har mistanke om eller får kjennskap til noe slikt.
 • Samtykkeskjema til bruk av bilder og film
  Dette er en samtykkeavtale om bruk av bilder og filmer tatt under arrangementer, samlinger og oppdrag.
 • Informasjon om fylkeslag i Miljøagentene
  I fylker med mer enn tre lokallag, kan det være veldig lurt å starte fylkeslag. Her finner du mer informasjon om dette. 
   
 • Opprette eget organisasjonsnummer
  Fylkeslag og lokallag i Miljøagentene kan opprette et eget organisasjonsnummer. Med eget organisasjonsnummer kan lokallaget motta momskompensasjon hvert år. Ta kontakt med Hovedkvarteret dersom dere ønsker dette.
   
 • Veileder: Barrierefri fritid! 
  Paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede har laget en veileder med informasjon om hvordan man kan tilrettelegge fritidsaktiviteter for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Unge Funksjonshemmede representerer blant annet unge med nedsatt syn, hørsel, bevegelse, ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi eller andre kroniske sykdommer. Vi vil at flest mulig skal ha mulighet til å være med på miljøagent-aktiviteter!

SØK FRIFOND

Hvis lokallaget har lyst til å gjøre noe som koster penger, kan dere søke om Frifondmidler.

Les mer om hvordan søke Frifond-støtte eller last ned filer direkte her:

Send søknad og rapport til post@miljoagentene.no.

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging