Søk Frifond innen 1.juni (1. desember)

Miljøagentene deler hvert år ut over en million kr til våre lokallag. Pengene går til aktiviteter og utstyr til lokallagene.

Alle rapporter, søknader og spørsmål kan sendes til post@miljoagentene.no

Hvem kan søke?   

Alle godkjente lokallag i Miljøagentene kan søke om Frifondsmidler. Utbetaling kan skje når:

 

Søknadsskjema og frister

Søknadsfrist er 1. juni hvert år, og man søker da midler for det kommende året. Det er søknadsfrist for restmidler 1. desember. Midlene kan brukes frem til  1. september påfølgende år. Alle søknader behandles etter søknadsfristen og lokallagene må beregne ca 14 dagers behandlingstid før dere får svar søknaden.Utbetaling vil skje etter at Miljøagentene har fått midler utbetalt fra LNU.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av de planlagte aktivitetene som Frifondmidlene skal finansiere, samt et kostnadsoverslag.

Hva kan vi søke om?

Frifond kan dekke de fleste aktivitetene lokallaget bestemmer seg for å gjennomføre. Det kan være lurt å fylle ut søknadsskjemaet når dere avgjør hva dere skal gjøre fremover.

  • Aktiviteter og arrangement: Dere kan søke om penger til ulike aktiviteter for lokallaget som gjennomføres i nærmiljøet. 
  • Møter: Det er lov til å unne seg noe ekstra på møter og samlinger. Økologisk godteri? Eller pizza og brus for å holde på konsentrasjonen? Ikke glem at også de voksne har en viktig rolle i Miljøagentene.
  • Utstyr: Det kan også søkes om penger til utstyr til lokallaget.
  • Kurs/ ekstern kompetanse: Hva med å søke midler til kurs? Om barna f.eks. ønsker å lære om planting av urter, kan det leies inn ekstern kompetanse foredragsholder, eller dere kan reise på besøk til en gård. Dere kan søke til både eksterne kurs og kurs som miljøagentene selv arrangerer.

Hvor mye kan vi søke?

Søknaden vurderes ut fra lokallagets aktivitetsnivå og antall betalende medlemmer. Gode ideer for framtidig kapasitetsbygging kan støttes (for eksempel aktiviteter for å få medlemmer eller voksne frivillige, mer synlighet eller høyere kompetanse).

Vi har ingen maksgrense for hvor mye et lokallag kan søke om. Det viktigste er at søknaden gjenspeiler aktivitetsnivået i lokallaget, og at lokallaget har kapasitet til å bruke midlene på en god måte. 

Hva kan vi ikke søke om?

Fra LNU sine retningslinjer:

Frifond-midlene skal gå til lokal aktivitet som kan komme medlemmene i lokallaget til gode. Støtten skal ikke:

  • brukes som lønn eller honorar for frivillig arbeid.
  • brukes til innsamlingsaktivitet 
  • brukes til å bygge egenkapital/investeringer
  • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
  • brukes til innkjøp av rusmidler, alkohol og tobakk

Eksempel på søknad og rapport - så enkelt kan det gjøres!

Det kan oppleves vanskelig å skulle søke om midler opp til ett år frem i tid, og det kan også være usikkert hvor detaljert en søknad og en rapport må være. Vi har derfor laget en eksempelsøknad og eksempelrapport, slik at dere kan se hvor lett det kan gjøres. Det er også mulig å omdisponere midler i løpet av året, om dere ser at ting ikke blir som planlagt. Så lenge dere holder dere til våre Retningslinjer, og dere bruker opp midlene dere har fått, er det helt i orden. 

Rapportering og frister

Frist for å levere Frifondsrapport er 1. september året etter tilsagnsåret. Her rapporterer lokallagene på penger mottatt i både hovedrunden og i restrunden, og det kan rapporteres for disse på samme skjema. Rapport må alltid leveres, selv om midlene ikke er brukt opp. 

Det er ikke nødvendig å beskrive alle innkjøp i rapporten, men selve aktiviteten, og hva denne kostet. (Detaljene vil framgå av årsregnskapet!)

Eks. Kanotur med 20 deltakere - august - 5342 kr.

Nåværende voksenkontakt har ansvaret for å sende inn rapporten.

Miljøagentene har rett til innsyn i lokallagenes regnskap og bilag. Regnskap og bilag skal oppbevares i minst 5 år etter rapporteringsfrist. Miljøagentene, og LNU, kan kreve at lokallaget framlegger dokumentasjon, og rutinekontroll kan forekomme.

Restmidler

Lokallagene kan også søke om Frifondmidler innen 1. desember. I denne runden vil nyoppstartede lokallag prioriteres, men ofte vil det være igjen en god del penger også til andre lokallag. Skriv en søknad. Også disse midlene kan brukes frem til 1.september påfølgende år.

Lokallaget kan søke om restmidler selv om det har mottatt penger i hovedrunden, og selv om disse midlene ikke er brukt opp ennå.

Ubrukte midler
Vi ønsker at dere bruker opp pengene dere har fått. Dersom det likevel står igjen penger 1. september, så kan dere opplyse om hvor mye som gjenstår. Så lager vi en faktura slik at dere får betalt tilbake de ubrukte midlene. Dersom rapport ikke er mottatt 1. september vil lokallaget motta en faktura og tildelt støtte blir krevd tilbake.

Behandling, frister og klageadgang

Søknadsbehandling finner sted kort tid etter oppgitte frister. Etter dette mottar lokallaget et tilsagnsbrev og eventuelt krav om ytterligere dokumentasjon.

Lokallagets godkjente årsregnskap og årsrapport fra foregående år, samt frifondrapport for tidligere tildelte midler, må være sendt inn til Miljøagentene før utbetaling kan finne sted. Utbetaling vil skje etter at Miljøagentene har fått midler utbetalt fra LNU tidligst i månedsskiftet juni/ juli. Restmidler utbetales i desember.

Klageadgang

Lokallaget har rett til å klage på vedtak om tilsagn av midler dersom lokallaget mener det har skjedd feil i saksbehandlingen. Skriftlig klage skal sendes til Miljøagentene innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Miljøagentene. Klagen vil bli behandlet av sentralstyret i Miljøagentene på førstkommende styremøte etter at klagen er mottatt.

Kommentarer

Agent Millie

Agent Millie
KULT!

18:03 25.05.2022

Agent Forsker og Forfatter Noor

Agent Forsker og Forfatter Noor
Så spennende, jeg gleder man skikkelig!

13:21 25.04.2019

Agent Forsker og Forfatter Noor

Agent Forsker og Forfatter Noor
Så spennende, jeg gleder man skikkelig!

13:21 25.04.2019

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging