Klimasøksmål i Colombia - barn og unge vant!

I Colombia ble staten saksøkt for å ikke ta vare på rettighetene til unge når det gjelder et sunt miljø, liv, mat og vann.

Flere steder dukker spørsmål om klima og miljø opp i rettsaker. Noen mener at politikerne ikke passer godt nok på miljøet og går til dommerne for å sjekke om politikerne kanskje bryter loven!

I Norge er Klimasøksmål Arktis i november 2020 i Høyesterett. I Norge er det første gang et sånt klima- og miljøspørsmål skjer i rettssalen, men i andre land har organisasjoner også sakssøkt staten på grunn av viktige miljøsaker. Et eksempel er fra Colombia, hvor 25 barn og unge saksøkte staten for ikke passe godt nok på regnskogen. I 2018 vant de saken!

Colombia er et land i Sør-Amerika hvor det bor rundt 47 millioner mennesker. Det viktigste språket i landet er spansk og over en tredel av landet er dekket av den store Amazonas-regnskogen. Det er regnskogen og påvirkningen den har på klimaet søksmålet i Colombia handlet om. Nedhogging av skog kan føre til utslipp av klimagasser, fordi mye CO2 blir oppbevart i trærne. De unge i Colombia fikk rett og dommen sa at staten ikke tok nok ansvar for å beskytte regnskogen og forhindre klimaendringene!

I den norske Grunnloven har vi miljøparagrafen, §112. Den handler om at alle har rett til et sunt miljø og en natur som ikke blir ødelagt - og naturen skal tas vare på også for framtiden. Spesialagent Dina (13 år) skrev en sak om det norske klimasøksmålet, Klimasøksmål Arktis, som du kan lese her.

Hvis du vil lese mer om sakene i Colombia, kan du se her (sakene er på engelsk): Dejusticia og Our Children's Trust.

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging