Våre samarbeidspartnere

Ønsker din bedrift å diskutere samarbeid?

Ta kontakt med daglig leder på telefon eller e-post: dagligleder@miljoagentene.no - se kontakt oss.
For mer informasjon, se Miljøagentenes retningslinjer for samarbeid.


CLAS OHLSON

Miljøagentene og Clas Ohlson har et langvarig og spennende samarbeid. Miljøagentene skal hjelpe Clas Ohlson å bli mer miljøvennlig, og Clas Ohlson støtter Miljøagentene så vi kan bygge en større og enda bedre organisasjon. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom seks år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.


BATTERIRETUR

Batteriretur er et godkjent returselskap for batterier i Norge. Batteriretur har en landsdekkende innsamling av alle typer batterier, fra bitte små knappceller til store industibatterier som veier flere tusen kilo. Batteriretur eies av batteriimpotører og er et non-profitselskap, som betyr at målet ikke er å tjene penger. Sikkerhet og miljøets beste er hovedfokus. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom seks år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.


VARTA

VARTA er en av verdens største produsenter av kvalitetsbatterier og ble grunnlagt i 1904 i Tyskland. VARTA Consumer Batteries har satt høye standarder for miljøvennlig utvikling, ressursbesparende produksjon, sikker og langvarig levetid og effektiv avfallshåndtering. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom seks år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.

REV Ocean

REV Ocean er et initiativ som satser på å bekjempe miljøproblematikk med søkelys på hav. REV Ocean er opptatt av innovasjon, informasjonsformidling og barnas perspektiv tilknyttet miljøet. Derfor har Miljøagentene og REV Ocean inngått et samarbeid. REV Ocean støtter Miljøagentene finaniselt. Engasjerte miljøagenter vil få muligheter til å lære mest mulig om havet gjennom våre aktiviteter sammen.

 

 

FORTUM

Fortum er et energiselskap som utvikler og tilbyr løsninger innen strøm, fornybar energiproduksjon, varme, kjøling, gjenvinning og avfallshåndtering. Som et ledende selskap innen innovasjon og fornybar energi, ønsker Fortum å være en bidragsyter for å løse klimautfordringene verden i dag står overfor. Sammen planlegger vi en ny skolekampanje kalt De Grønne Forskerspirer. Her skal tredjeklassinger lære om energi, gjennom praktiske eksperimenter. Kampanjen skal skape engasjement blant barn om hvordan forskning og ny teknologi kan bidra til å løse klimaproblemene.

OsloKollega

OsloKollega har i over 50 år vært en betydelig aktør innen for arbeidsmarkedsinkludering/attføringstjenester. Deres visjon er: «Sammen hjelper vi mennesker videre i liv og karriere». I juni 2021 ble OsloKollega Miljøagentenes støttespiller ved at de pakker og sender velkomstpakker til nye miljøagenter helt gratis.

Salaby

Salaby er et digitalt læreverk som produseres av Gyldendal Undervisning, under Gyldendal Norsk Forlag. Det lisensbaserte hjelpemiddelet består blant annet av lesetekster, bilder, spill, animasjoner og interaktive oppgaver, som brukes i private og offentlige undervisningssammenhenger, skoler og barnehager. I 2021 inngikk Miljøagentene og Salaby et samarbeid, der vi skal gå sammen om å lage spennende undervisningsmateriell med fokus på bærekraft og miljø.

 

Miljøagentene mottar også helt nødvendig støtte fra:

Direktoratet for utviklingssamarbeid

 

Miljødirektoratet

 

Klima- og miljødepartementet

Handelens Miljøfond

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet

 

 

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging