Våre samarbeidspartnere

Ønsker din bedrift å annonsere hos oss eller diskutere samarbeid?

Ta kontakt med daglig leder Sonja Silvana Lubiana på tlf. 97743975 eller e-post: dagligleder@miljoagentene.no
For mer informasjon, se Miljøagentenes retningslinjer for samarbeid.


CLAS OHLSON

Miljøagentene og Clas Ohlson har et langvarig og spennende samarbeid. Miljøagentene skal hjelpe Clas Ohlson å bli mer miljøvennlig, og Clas Ohlson støtter Miljøagentene så vi kan bygge en større og enda bedre organisasjon. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom seks år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.

COOP

Miljøagentene og Coop har et spennende samarbeid, som omhandler bærekraft og mat. Coop er eid av folket, og jobber daglig for å bidra til deres over 1,9 millioner eieres beste. Derfor er omtanke for mennesker, miljø og dyr og en bærekraftig utvikling viktig for dem. De ønsker også å inspirere kundene sine til å gjøre sunne og bærekraftige hverdagsvalg som er bra for både dem selv og for kloden. Sammen arrangerer Miljøagentene og Coop skolekampanjen «Klimakokkene», en klimasmart matlagingskonkurranse for 5.-7. klassinger innenfor mat- og helsefaget.


BATTERIRETUR

Batteriretur er et godkjent returselskap for batterier i Norge. Batteriretur har en landsdekkende innsamling av alle typer batterier, fra bitte små knappceller til store industibatterier som veier flere tusen kilo. Batteriretur eies av batteriimpotører og er et non-profitselskap, som betyr at målet ikke er å tjene penger. Sikkerhet og miljøets beste er hovedfokus. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom seks år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.


VARTA

VARTA er en av verdens største produsenter av kvalitetsbatterier og ble grunnlagt i 1904 i Tyskland. VARTA Consumer Batteries har satt høye standarder for miljøvennlig utvikling, ressursbesparende produksjon, sikker og langvarig levetid og effektiv avfallshåndtering. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom seks år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.

ÄLVSBYHUS

Älvsbyhus er en svensk ferdighusprodusent som har eksistert siden 1944, og er et internasjonalt familieeid konsern med kontorer i Norge, Sverige og Finland. Siden oppstart har de levert over 42 000 hus – og enda flere skal det bli. I 2019 donerte Älvsbyhus over 2000 gratis fuglekasser til SFOer i hele Norge, i samarbeid med Miljøagentene og et sideprosjekt til Oppdrag Fuglekasse, for å markere at også våre fuglevenner fortjener et godt hjem. I 2020 var Älvsbyhus sponsor for Beintøft, vår største skolekampanje.

REV Ocean

REV Ocean er et initiativ som satser på å bekjempe miljøproblematikk med søkelys på hav. REV Ocean er opptatt av innovasjon, informasjonsformidling og barnas perspektiv tilknyttet miljøet. Derfor har Miljøagentene og REV Ocean inngått et samarbeid. REV Ocean støtter Miljøagentene finaniselt. Engasjerte miljøagenter vil få muligheter til å lære mest mulig om havet gjennom våre aktiviteter sammen.

 

 

FORTUM

Fortum er et energiselskap som utvikler og tilbyr løsninger innen strøm, fornybar energiproduksjon, varme, kjøling, gjenvinning og avfallshåndtering. Som et ledende selskap innen innovasjon og fornybar energi, ønsker Fortum å være en bidragsyter for å løse klimautfordringene verden i dag står overfor. Sammen planlegger vi en ny skolekampanje kalt De Grønne Forskerspirer. Her skal tredjeklassinger lære om energi, gjennom praktiske eksperimenter. Kampanjen skal skape engasjement blant barn om hvordan forskning og ny teknologi kan bidra til å løse klimaproblemene.

 

Miljøagentene mottar også helt nødvendig støtte fra:

Direktoratet for utviklingssamarbeid

 

Miljødirektoratet

 

Klima- og miljødepartementet

Handelens Miljøfond

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet

 

 

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging