Retningslinjer for samarbeid

 

Miljøagentenes samarbeidsavtaler skal bidra til å:

• Synliggjøre organisasjonen på en positiv måte.

• Skape arenaer hvor miljøagentenes budskap kan fremmes.

• Gi miljøagenter reell innflytelse på samarbeidspartnerens miljøarbeid.

• Sikre organisasjonens økonomi.

• Oppnå organisasjonens vedtatte mål.


Vurderingskriterier

• Miljøagentene samarbeider med og mottar støtte fra bedrifter og organisasjoner som i
praksis viser at de deler Miljøagentenes mål og verdier.

• Miljøagentene besitter normalt ikke kompetanse til å kunne gå god for spesifikke
organisasjoner, varer eller tjenester, og bør følgelig ikke inngå avtaler som innebærer at
organisasjonen anbefaler disse.

• Miljøagentene bør ikke inngå samarbeidsavtaler som innebærer at det oppstår et
avhengighetsforhold til samarbeidspartner, for eksempel økonomisk.

• Miljøagentene skal operere godt innenfor Markedsføringslovens bestemmelser om
kjøpsoppfordringer rettet mot barn.

• I samarbeidsavtaler skal det sikres at Miljøagentene har en reell mulighet til å avbryte
samarbeidet umiddelbart dersom samarbeidspartneren ikke oppfyller forutsetningene som
samarbeidet ble etablert på, eller dersom forhold som kan skade Miljøagentenes rennommé
blir kjent. Dette er særlig aktuelt i saker relatert til klima, miljø og barn.

• Miljøagentene inngår ikke i samarbeid med aktører som kan oppfattes som direkte fiendtlige
mot barn eller miljø.

• Dersom samarbeidsavtaler har en økonomisk ramme på mer enn kr 100.000, får
konsekvenser for organisasjonens prioriteringer, eller kan oppfattes å komme i konflikt med
disse retningslinjene, skal AU konsulteres før avtaleinngåelse.

Kommentarer

Ingen kommentarer

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging