Hva er urfolk?

I dag bor det over 370 millioner mennesker i verden som regnes som urfolk. Men hva er det egentlig som kjennetegner urfolkene?

Det finnes veldig mange ulike grupper av urfolk. Det bor urfolk i hele 90 land i verden og de finnes på alle fem kontinenter. Urfolkene har sin egen kultur, ofte sitt eget språk og sin egen måte å leve på. Typisk for alle urfolk er at de har bodd i leveområdene sine i lang tid, som regel siden før landene og statene de bor i ble dannet som nasjon. Stort sett er de også en minoritet i landet sitt, selv om dette ikke alltid stemmer. For eksempel har Grønland en befolkning der mesteparten består av urfolk; inuittene.


Inuitter holder til på Grønland. FOTO: Ansgar Walk, Wikimedia Commons

Hva er en minoritet? Minoritet betyr mindretall. Vi kan bruke ordet om en folkegruppe dersom denne folkegruppa er mindre enn de andre folkegruppene i et land. Yanomamiene er for eksempel en minoritet i Brasil, fordi det er flere mennesker i Brasil som ikke er yanomami, enn de som er det.


Lever i pakt med naturen

Urfolkene er tett knyttet til de landområdene de bor i. Det er her de har sin historie. Mange urfolk har sin egen religion og de har sine hellige steder i nettopp disse landområdene. De fleste urfolk lever både i og av naturen. Av naturen får de mat, vann, medisiner og det de ellers trenger for å leve. Samtidig så lever urfolkene på en slik måte at de ikke ødelegger naturen. Vi sier gjerne at de «lever i pakt med naturen». 


Maoriene er urbefolkningen på New Zealand. FOTO: Andrew Turner, Wikimedia Commons


Undertrykkelse

Mange urfolk har tidligere blitt undertrykket av myndighetene i landet de bor i. Myndighetene har for eksempel forsøkt å tvinge urfolkene til å leve på samme måte som resten av landets befolkning. Dette skjedde blant annet med samene i Norge. Det ble sagt at samene var ville og usiviliserte og de ble ofte møtt med rasistiske holdninger. I de siste tiårene har verden fokusert mer og mer på urfolks rettigheter og begynt å anerkjenne at urfolk har de samme menneskerettighetene som alle andre. Likevel blir urbefolkningen utsatt for brutale overgrep flere steder i verden i dag. Det at regnskogen ødelegges, er et eksempel på dette, fordi regnskogen er hjemmet til et stort antall urfolk. Når regnskogen ødelegges mister urfolkene hjemmet sitt. Dette er enda en god grunn til å jobbe for naturen og miljøet. Når naturen bevares kan urfolk fortsette å bo der de bor, med sin kultur og sin måte å leve på.


Quechuafolket er urfolk som holder til i en rekke land i Sør-Amerika. FOTO: quinet, Wikimedia Commons

KILDER: Regjeringen.no, Store Norske Leksikon, ndla.no, FN.no 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging