Teknologiutvikling i u-land

Selv om det er mye negativt som skjer i verden, med avskoging, issmelting og korallbleking i spissen, er det også mye som går i positiv retning. Teknologiutvikling kan være med å gjøre livene våre mer miljøvennlige.

Karbonfritt Costa Rica innen 2021?

Calos Alvardo, som i år ble valgt som ny president i Costa Rica, fortalte i mai i år at regjeringen sikter mot et fullstendig karbonfritt Costa Rica innen 2021. Landet blir i så fall det første karbonfrie landet i verden. Nesten all strømmen som brukes i landet er allerede fullstendig fornybar, men transportsektoren holder landet igjen per i dag. President Alvardo ønsker derfor å gjøre offentlig transport elektrisk eller hybrid. Gjennom opprustning av jernbanenettet har veitrafikken gått ned og karbonutslippet redusert.


Blir Costa Rica det første karbonfrie landet i verden? FOTO: vic_206, Flickr

Kraftig økning i antall elektriske bybusser

I Norge har vi de siste årene sett de første elektriske bybussene i bybildene, blant annet i Trondheim og Oslo. Også i andre deler av verden har antallet elbusser steget kraftig de siste årene. Det er cirka 400 000 elbusser på verdens veier nå. Det betyr at det spares inn nesten 250 000 tønner drivstoff hver eneste dag! Legger man samme drivstoffbesparelsene for elbusser og elbiler utgjør dette hele forbruket til Hellas!

Særlig i Kina investeres det i elbusser, for å bekjempe luftforurensingen i landets storbyer. 99 % av verdens elbusser er i dag i Kina, og blant annet har man byttet ut alle de over 16 000 bussene i Shanghai siden 2017! Både Paris, London, Los Angeles og Mexico City har forpliktet seg til kun å kjøpe fossilfri offentlig transport innen 2025.


Elektrisk buss i Hong Kong. FOTO: LN9267, Wikimedia Commons

Billige solceller gir lys og vann

Kina investerer også kraftig i solcelleteknologi, og solcelleteknologi blir stadig bedre og billigere. Marokko, Jordan, Saudi Arabia og Forente Arabiske Emirater har bygget enorme solcellekraftverk. På sikt håper landene at de vil kunne dekke størstedelen av elektrisitetsbehovet sitt, og at det til og med vil være mulig å eksportere elektrisitet til Europa! Allerede i 2020 håper Marokko at 14 % av elektrisitetsbehovet vil dekkes av solkraft, og at solkraft sammen med vannkraft og vindkraft vil dekke 52 % av elektristetsbehovet i 2030. Også Sør-Afrika, Spania og en del amerikanske stater har bygget ut solcellekraftverk i høyt tempo de siste årene, og det er store utbyggingsplaner i Uganda og Ghana. I tillegg fikk Rwanda sitt første solcellekraftverk i 2014.

Minisolcelleanlegg har blitt veldig mye rimeligere, slik at mange fattige som tidligere ikke hadde tilgang på elektrisitet nå har dette. Både i Afrika, Asia og Latin-Amerika spres solcelleteknologien i rekordfart, og mange produserer nå sin egen strøm fremfor å være avhengig av det ustabile strømnettet. Tilgang til lokalt produsert, fornybar strøm gir nye muligheter til millioner av mennesker over hele verden. For eksempel vil tilgang på elektriske vannpumper på Zanzibar kunne gi rent vann til folk, slik at de slipper å bruke tid på å hente vann. Dette gjør at jenter slipper å bli med mødrene og hente vann, og heller kan gå på skolen.

 

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Last flere

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging