Miljøagentenes kjernesaker

Naturglede

Naturens rikdom av planter, dyr og andre organismer, samt leveområder og landskaper må sikres for framtida. Det er viktig at barn blir kjent med naturen, gjerne gjennom lek og kunnskap.

 • Miljøagentene sier ja til ren natur, ren luft og rent vann.
 • Miljøagentene sier ja til artsmangfold.
 • Miljøagentene sier ja til grøntområder i byer og tettsteder.

 

Transport og energi

Utslipp av klimagasser og vårt høye energiforbruk er ikke bra for jorda vår. Det er viktig at barn blir kjent med hva en bærekraftig utvikling innebærer.

 • Miljøagentene sier ja til gang- og sykkelstier i hele Norge.
 • Miljøagentene sier ja til alternative energikilder.
 • Miljøagentene sier ja til å bekjempe miljøgifter.
 • Miljøagentene sier ja til å hjelpe barn i andre land med miljøproblemer.Forbruk

Høyt forbruk skaper store miljøproblemer gjennom beskatting av naturen og avfallsmengde. Barn bør ha et forhold til sammenhengen mellom dagliglivet og jordas fremtid.

 • Miljøagentene sier ja til fornuftig forbruk og mindre avfall.
 • Miljøagentene sier ja til flere økologiske produkter i butikkene.
 • Miljøagentene sier ja til kildesortering av søppel.
 • Miljøagentene sier ja til rettferdig handel.Rettferdighet og demokrati

20 % av verdens befolkning bruker 80 % av verdens ressurser. Dette er ikke rettferdig. Hvis alle på jorden skal leve som oss, trenger vi tre jordkloder. Barns rettferdighetssans er sterkt utviklet og vi har erfart hvordan nord - sør problematikken engasjerer barn til handling.

 • Miljøagentene sier ja til rettferdig fordeling.
 • Miljøagentene sier ja til og støtter alle FNs tusenårsmål
 • Miljøagentene sier ja til å hjelpe barn i fattige landI Norge har vi et demokrati og heldigvis kan vi ta direkte kontakt med våre politikere. Miljøagentene sørger for at barnas saker når våre politikere og at deres røst blir hørt.

 • Miljøagentene sier ja til å bruke sin ”rett til å si ifra”!
 • Miljøagentene sier ja til å si ifra når noe oppleves urettferdig
 • Miljøagentene sier ja til å sikre at barnas budskap når politikere og beslutningstakereGjennom FNs tusenårsmål engasjerer Miljøagentene barna til handling. Vi mener at Miljøagentene kan bidra til en bedre verden gjennom vår optimisme og framtidstro.

Er du agent? Logg deg inn!

Eller registrer deg her.

Agentinnlogging

Har du glemt passordet ditt?
Gå tilbake til innlogging