Miljøagentene

Barnas klimapanel

Barnas klima- og miljørapport 2023: Koden er å redde kloden

Hvert år kommer Barnas klimapanel med en rapport om hva barn og unge i Norge tenker om klima, natur og miljø. De vil redde kloden og kommer med klare råd til politikerne som bestemmer.

Publisert: 1. februar 2024

Skrevet av: Kommunikasjonsagent Sina Øversveen

En gjeng miljøagenter går i demonstrasjonstog. De holder plakater over hodet med forskjellige budskap. På en plakat står det "Bruk hodet vi har bare en klode".

Koden er å redde kloden! Foto: Johnny Vaet Nordskog

Fem fakta fra rapporten:

  • Bare 12 prosent av barn og unge i Norge opplever at de kan påvirke politikere i klima- og miljøsaker.
  • Flere barn og unge er bekymret for framtiden til barn og unge i andre land enn bekymret for sin egen framtid.
  • 4 av 5 mener det er viktig å hindre at dyre- og plantearter dør ut.
  • 73 prosent av barn og unge mener det er viktig å stoppe klimaendringene, dette er en økning fra 2022.
  • 65 prosent barn og unge mener at vi må høre mer på klimaforskere.

Rapporten er basert på innspill fra barn over hele landet, i tillegg til en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Miljøagentene og Redd Barna. I undersøkelsen ble 1021 barn og unge i alderen 8-19 år, spurt om deres holdninger til klima og miljø.

Ifølge den ferske rapporten er klima- og miljøsaker fortsatt viktig for det store flertallet av barn og unge.

«Vi må faktisk gjøre noe, ikke bare si at vi skal gjøre det, men gjøre det nå! Vi må stoppe med CO2-utslipp nå, ikke i 2030, da kan det være for seint» - Ingeborg, 12 år, Oslo

Rapporten er delt inn i ulike deler som blant annet handler om barns meninger rundt framtiden sin, oljeutvinning og -leting, klimavennlig transport, bruk av naturen og plastforsøpling i naturen. Barn er bekymret for framtiden sin og for framtiden til barn i andre land. Samtidig er de opptatt av at deres stemme både skal bli hørt og ha påvirkning.

Barna gir også råd til politikerne:

  • Politikerne må sørge for å minske klimagassutslipp, slik man sier i internasjonale avtaler!
  • Politikerne må gjøre det lettere å velge miljøvennlige varer, enten det gjelder møbler, klær eller mat!
  • Politikerne må gjøre det billigere med tog, buss, trikk og t-bane!
  • Politikerne må forby flere typer engangsplast!
  • Politikere må sørge for å ta med barn når viktige beslutninger om klima og miljø blir tatt!

Ønsker du å lese tidligere rapporter? Ta kontakt med oss på bk@miljoagentene.no