Miljøagentene

Om oss

Miljøagentene er en helt spesiell miljøorganisasjon, hos oss er det nemlig barna som bestemmer!

Et gruppebilde av over 100 miljøagenter på landsleir. De står utendørs og smiler til kamera, i bakgrunnen ser man trær og hus.

Miljøagentene er barnas miljøorganisasjon. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Ved å være miljøagent gjør du en forskjell for planeten, og bygger en bedre fremtid for alle! I Miljøagentene kan du få din stemme hørt, delta på kule aktiviteter, lære masse nytt og bli kjent med barn fra hele landet!

Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at vi skal bli flinkere til å ta vare på planeten vår!

Organisasjonen

Miljøagentene er barnas miljøorganisasjon, og er en frivillig medlemsorganisasjon. Vi er rundt 10.000 medlemmer og har plass til enda flere. Vi verken støtter eller er støttet av noe spesielt politisk parti, men vi prøver heller å få alle partiene til å bli enda flinkere til å ta vare på jorda. Vi favoriserer heller ingen livssyn eller religion, men synes alle skal bli flinkere til å respektere hverandres tro og livssyn.

Hva vil vi?

Vi arbeider for å gi barn tro på seg selv, på framtiden, og at det nytter å gjøre noe! Vi ønsker en trygg framtid for jorden og alle som bor på den. Vi oppfordrer alle miljøagenter til å oppdage vår fantastiske natur, og utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen. Vi håper alle som har vært medlem hos oss, sitter igjen med et livslangt klima- og miljøengasjement.

Vår visjon er en verden der barnas meninger om jordas fremtid blir hørt og handlet etter.

Barnas stemmer er viktig

Alle barn har rett til å si sin mening og har rett til å bli hørt. Det er barna som skal ta over jordkloden vår, derfor mener vi det er viktig at voksne lytter til dem.

Miljøagentene er en demokratisk organisasjon og hos oss er det barna som bestemmer. Vi jobber med de sakene som miljøagenter selv fremmer. Miljøagenter har rett til å si ifra!