Miljøagentene

Samarbeid

Miljøagentene har troen på at det nytter å jobbe sammen for at vi skal bli flinkere til å ta vare på planeten vår. Derfor vil vi samarbeide med bedrifter og organisasjoner som er enige i at vi alle må gjøre en innsats for klimaet og miljøet vårt, og som har lyst til å bli enda bedre på det.

Hvorfor samarbeider vi med næringslivet?

Miljøagentene samarbeider med næringslivet for å synliggjøre organisasjonen på en positiv måte og oppnå vedtatte mål. Gjennom næringslivssamarbeid skal vi også skape arenaer hvor miljøagenters budskap kan fremmes, slik at miljøagenter skal oppleve at de har en reell innflytelse på samarbeidspartnernes miljøarbeid.

Sist, men ikke minst, samarbeider Miljøagentene med næringslivet for å kunne gjennomføre kampanjer og aktiviteter for miljøagenter og kommende miljøagenter.

Vil din bedrift samarbeide med oss?

Kontakt daglig leder Signe Lindbråten på eller markeds- og prosjektrådgiver Julie Vestgren Pettersen

Julie Vestgren Pettersen

991 69 894

julie@miljoagentene.no

MARKEDSAGENT - Markedsføring og samarbeid

Signe Lindbråten

932 22 335

signe@miljoagentene.no

SJEFSAGENT - Daglig leder i Miljøagentene

Våre samarbeidspartnere

Logo Miljøagentenes samarbeidspartnere

Inmeta

Inmeta er et norsk IT-konsulentselskap i Crayon som hjelper virksomheter å skape forretningsverdi ved hjelp av data og teknologi. Gjennom samarbeidet med Inmeta får Miljøagentene tilgang på kompetanse og erfaring om hvilken rolle data og teknologi spiller for en mer bærekraftig fremtid. Miljøarbeid knyttes ofte til den fysiske verden, men teknologi etterlater også et klimaavtrykk. Sammen kan vi inspirere flere barn og unge til å forstå hvilken rolle teknologi spiller for en bærekraftig fremtid. Inmeta skal blant annet bistå Miljøagentene med å utvikle nye nettsider.

Clas Ohlson

Miljøagentene og Clas Ohlson har et langvarig og spennende samarbeid. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom mange år har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.

Batteriretur

Batteriretur er et godkjent returselskap for batterier i Norge. Batteriretur har en landsdekkende innsamling av alle typer batterier, fra bitte små knappceller til store industribatterier. Batteriretur eies av batteriimportører og er et non-profitselskap, som betyr at målet ikke er å tjene penger. Sikkerhet og miljøets beste er hovedfokus. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom et tiår har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.

VARTA

VARTA er en av verdens største produsenter av kvalitetsbatterier og ble grunnlagt i 1904 i Tyskland. VARTA Consumer Batteries har satt høye standarder for miljøvennlig utvikling, ressursbesparende produksjon, sikker og langvarig levetid og effektiv avfallshåndtering. Sammen arrangerer vi Batterijakten, som er Norges største miljødugnad for barn. Gjennom et tiår har Batterijakten etablert seg som en årlig opplevelse for alle fjerdeklassinger, godt kjent blant foreldre og skolebarn i alle aldre.

REV Ocean

REV Ocean er et initiativ som satser på å bekjempe miljøproblematikk med søkelys på hav. REV Ocean er opptatt av innovasjon, informasjonsformidling og barnas perspektiv tilknyttet miljøet. Derfor har Miljøagentene og REV Ocean inngått et samarbeid. REV Ocean støtter Miljøagentene finansielt. Engasjerte miljøagenter vil få muligheter til å lære mest mulig om havet gjennom våre aktiviteter sammen.

MAGNAT Kaffehus

Magnat Kaffehus tilbyr kaffe, te og kaffemaskiner og vannmaskiner til bedrifter. Magnat har høyt fokus på kvalitet og bærekraft. Magnat Kaffehus har samarbeidet med Miljøagentene siden 2019. I 2023 bidro samarbeidet til Miljøagentenes lansering av Barnas Klimarapport, Miljøagentenes landsmøte og utgivelsen av medlemsbladet Miljøagentrapporten.

OsloKollega

OsloKollega har i over 50 år vært en betydelig aktør innenfor arbeidsmarkedsinkludering/attføringstjenester. Deres visjon er: «Sammen hjelper vi mennesker videre i liv og karriere». I juni 2021 ble OsloKollega Miljøagentenes støttespiller ved at de pakker og sender velkomstpakker til nye miljøagenter helt gratis.