Miljøagentene

Årsmøte i lokallag

Alle lokallag i Miljøagentene gjennomfører et årsmøte hvert kalenderår.

Hovedkvarteret setter en siste frist for å gjennomføre årsmøte hvert år, for 2024 er denne fristen 15. april.

Før årsmøtet:

  • Planlegg når dere skal ha årsmøtet, hvor dere skal være og om dere vil ha en aktivitet samtidig. Det er fint å planlegge dette på et styremøte.
  • Send invitasjon til alle medlemmer senest to uker før årsmøtet. Husk at invitasjonen må ha med agenda for hva dere skal ta opp. Agenda bør minst inkludere det som står under "På årsmøtet" her.

På årsmøtet:

  • Gå gjennom årsrapporten og regnskapet for forrige kalenderår.
  • Velg et styre med minst tre medlemmer. Styret bør bestå av barn og voksne, og inkludere en voksenkontakt.
  • Snakk om ulike aktiviteter dere vil gjøre sammen i lokallaget og skriv ned forslagene dere kommer på.
  • Bestem budsjett for kommende år eller gi ansvar til styret for å gjøre det etter årsmøtet.
  • Ta opp andre ting som er blitt meldt inn på eller i forkant av møtet, dersom noen miljøagenter ønsker å ta opp noe bestemt.

Etter årsmøtet:

  • Send inn et referat til Hovedkvarteret.
  • Her finner du en mal referat dere kan bruke:

Trenger du hjelp?

Bjørn Erik Løken

416 94 056

bjorn@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Barnas klimapanel og lokallag i Finnmark, Nordland og Troms.

Janne Randgaard

928 93 744

janne@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Agder, Telemark, Vestfold, Møre og Romsdal

Marte Randby Steinskog

958 46 906

marte@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.

Marit H. Stafsnes

942 77 788

marit.stafsnes@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Innlandet, Trøndelag og Vestland