Miljøagentene

Årsrapport og regnskap for lokallag

Alle lokallag må levere årsrapport og årsregnskap. Det skal voksenkontakter gjøre via medlemsregisteret.

Lundefuglen flyr i lufta med vingende spredd. Den har fem småfisk i nebbet.

Lundefuglen er en dyktig fisker! Foto: Martin Mecnarowski, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Årsregnskap

Alle lokallag må føre regnskap over inntekter og utgifter. Det leveres sammen med årsrapporten i Hypersys.

Bilag til regnskapet:

  • Alle utgifter skal dokumenteres. Det kan være fakturaer eller refusjon av utlegg betalt av privatpersoner.
  • Alle utlegg skal ha et bilagsnummer (med unntak av kontoutgifter - dette er nok dokumentert i kontoutskrift).
  • Original kvittering skal være med og det skal stå hva det gjelder og hvem som skal ha beløpet utbetalt.
  • Utgifter til kjøring for lokallaget føres som reiseregning og dette brukes som bilag for utbetaling.

Oppskrift:
Fest kvitteringen til et A4 ark, skriv hva det gjelder og hvem det skal utbetales til. Scan eller ta bilde og lagre bilaget eller send til kasserer. Det holder at det er riktig nummer på bilaget i filnavnet, det trenger ikke å stå på selve bilaget.

Trenger du hjelp?

Bjørn Erik Løken

416 94 056

bjorn@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Barnas klimapanel og lokallag i Finnmark, Nordland og Troms

Janne Randgaard

928 93 744

janne@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Agder, Telemark, Vestfold, Rogaland, Møre og Romsdal

Marit H. Stafsnes

942 77 788

marit.stafsnes@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Innlandet, Trøndelag og Vestland

Marte Randby Steinskog

958 46 906

marte@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold