Miljøagentene

Politiattest i Miljøagentene

Miljøagentene skal være et trygt sted for alle barn. Som en del av dette arbeidet, har vi krav om at ansatte og frivillige må levere begrenset politiattest.

Meld ifra
Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit, eller strider mot våre retningslinjer, vil vi at du skal si ifra. Det er viktig for oss at du varsler sånn at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen! Her kan du melde ifra.

Disse vervene i Miljøagentene har krav om politiattest:

 • Medlemmer fra 16 år og oppover som skal være i kontakt med barn over tid og gjennom flere møter/aktiviteter.
 • Voksenkontakter og andre voksne støttespillere som jevnlig skal delta på møter og aktiviteter, og lengre reiser.
 • Tillitsvalgte i lokallag, fylkeslag og sentralstyret fra 16 år og oppover, som jevnlig skal delta på møter og/eller aktiviteter sammen med barn
 • Alle fast ansatte, daglig leder, alle ansatte med større stillinger over lengre tid, og ansatte som skal ha kontakt med barn over en periode.

Hva er begrenset politiattest?

Frivillige organisasjoner kan ifølge Politiregisterloven § 39 kreve å se politiattest av personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiattesten vil inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for eller for tiden siktet for voldtekt, andre seksuelle overgrep eller oppbevaring/distribusjon av barnepornografi (mot både barn og voksne).

Veiledning til utfylling av politiattest:

 1. Fyll ut bekreftelse på formål

  For å søke om politiattest trenger man en bekreftelse på formålet med politiattesten. Dette er et eget dokument du må fylle ut før du søker, da den skal legges ved. Du får dokumentet fra Hovedkvarteret.

  Vi har fylt ut noen av feltene i bekreftelsen, men følgende felter må du fylle ut selv:

  • Navn: Skriv ditt navn
  • Fødselsnummer: F.nr. ditt (11 siffer)
  • Tiltredelsesdato: skriv ca. dato for oppstart i Miljøagentene
  • Sted, dato: for tidspunktet du fyller ut skjemaet
 2. Slik søker du

  1. Gå inn på: www.politiet.no.
  2. Trykk på boksen "Politiattest" midt på siden.
  3. Trykk på boksen " Politiattest- Søk digitalt".
  4. Trykk på boksen "Søk politiattest".
  5. Logg inn med BankID.
  6. Velg «Frivillige organisasjoner» fra nedtrekkslisten under både kategori og formål.
  7. Last opp ferdig utfylt vedlegg/formålsbekreftelse (Word-dokument, PDF eller bilde).
  8. Send inn.
  9. Vent på svar. Når du har fått tilsendt politiattesten skal du vise den frem som beskrevet under.

  Dette er et personlig dokument som du selv oppbevarer. Den som du viser dokumentet til, skal kun registrere at dokumentet er fremvist i medlemsregisteret, og skal ikke lagre eller oppbevare dokumentet.

  For deg som ikke kan søke om politiattest digitalt, er det også mulig å søke per post med skjema du finner på politiets nettsider.

 3. Slik viser du frem politiattesten

  Politiattesten skal vises til en ansatt ved Hovedkvarteret til Miljøagentene.

  Politiattesten kan fremvises på disse måtene:

  • Fysisk til en ansatt i Miljøagentene.
  • Teamsmøte direkte med organisasjonsrådgiver på Hovedkvarteret. Ta kontakt for å avtale tidspunkt.
  • Epost direkte til organisasjonsrådgiver på Hovedkvarteret (husk da å slette den sendte eposten både fra sendte og slettede elementer, rådgiver vil også slette den mottatte eposten når det er registrert).
  • Sende pr post til Miljøagentene v/din organisasjonsrådgiver, Mariboesgate 8, 0183 Oslo (vi vil da makulere dokumentet etter registrering).

Dersom attesten ikke fremvises eller det er merknader i den, vil du ikke kunne ha verv og tillitsoppgaver i Miljøagentene.

Alle som håndterer politiattester i Miljøagentene, har taushetsplikt rundt hva som måtte komme frem av disse.

Gyldighet

Politiattesten du viser må ikke være eldre enn 3 måneder. Når politiattesten er fremvist er den gyldig inntil du skifter rolle/verv, da må du søke om ny.

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver for fylket ditt eller ring 96 90 18 20, så hjelper vi deg.

Bjørn Erik Løken

416 94 056

bjorn@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Barnas klimapanel og lokallag i Finnmark, Nordland og Troms.

Janne Randgaard

928 93 744

janne@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Agder, Telemark, Vestfold, Møre og Romsdal

Marte Randby Steinskog

958 46 906

marte@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.

Marit H. Stafsnes

942 77 788

marit.stafsnes@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Innlandet, Trøndelag og Vestland