Miljøagentene

Akershus

Buskerud

Østfold

Viken: Årsmøte i fylkeslaget

Fylkeslag i Miljøagentene bidrar med å koordinere aktiviteter og samarbeid mellom lokallag i fylket. Onsdag 22.mai har fylkeslaget Miljøagentene i Viken årsmøte.

Et barn som tegner og skriver en tegneserie sett overnfra. Alle tegneserie rutene har noe skrift skrevet med grå blyant og noe lilla tegnet.Barnet har på seg en hatt og skriver med en blyant. To esker, en med fargestifter og en med fargeblyanter står til høyre på bordet.

Foto: Johnny Vaet Nordskog

På årsmøtet til Miljøagentene i Viken skal vi snakke om disse sakene:

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Presentasjonsrunde

Sak 4: Årsrapport for 2023

Sak 5: Forslag til aktivitetsplan for 2024

Sak 6: Årsregnskap for 2023

Sak 7: Budsjett

Sak 8: Valg av styre, revisor og regnskapsfører

Sak 9: Eventuelt


Hvis du lurer på noe om reglene, eller vedtektene, for fylkeslag i Miljøagentene kan du lese mer om det her.

Ta kontakt med Marte på marte@miljoagentene.no dersom du vil se sakspapirene eller lurer på noe om dette møtet.

Viktig informasjon:

Når

Onsdag 22.mai fra klokken 17.00

Hvor

Det er mulig å være med på møtet i Oslo eller delta digitalt

Hvem

Lokallag i Akershus, Buskerud og Østfold kan møte med inntil tre delegater med stemmerett. Andre medlemmer i fylkeslaget kan komme med tale- og forslagsrett.

Påmelding

Send en epost til marte@miljoagentene.no hvis du vil delta på årsmøtet eller lurer på noe.