Miljøagentene

dyr

Apeørnen: en sveisen rovfugl

Apeørnen er ikke bare en imponerende rovfugl med et skikkelig kult utseende, men den spiller også en viktig rolle for å opprettholde balansen i økosystemet.

Publisert: 2. april 2024

Skrevet av: Ingvild Wollstad

Apeørnen har grønngule øyne og sort nebb. Rundt ansiktet har den en fjærmanke med hvite og brune fjær. Fotografi

Det er ikke mange fugler som har like kul sveis som apeørnen! Foto: Shutterstock

Apeørnen er en av verdens største ørner, og hører hjemme på Filippinene. Den har et ganske tøft utseende med mørk brun fjærdrakt, hvite fjær på undersiden av vingene, og den spesielle manken rundt hodet.

Fakta

  • Apeørnen er Fillippinenes nasjonalfugl!
  • Apeørnen har et vingespenn på opptil 2,2 meter, og en kroppsvekt på opptil 8 kilo.
  • Hunnen blir ca. 10 prosent større en hannen.
  • Apeørnen kan ta større byttedyr, som foreksempel hjort på 14 kilo.

Ape på menyen

Apeørnen trives i tropiske regnskoger og fjellområder. Den er i stand til å fly svært langt, og den kan tilbakelegge store avstander på jakt etter mat. Favorittmaten er aper. Det er også derfor den har fått navnet sitt, for tidligere trodde man at det bare var aper som stod på menyen til denne store rovfuglen. I dag vet vi at den også spiser små pattedyr, ekorn og fugler, og til og med slanger! I tillegg gjør det kraftige nebbet og klørne den i stand til å fange og drepe enda større byttedyr.

En annen spesiell egenskap ved apeørnene er at de er monogame! Det betyr at når to apeørner finner hverandre, holder paret sammen resten av livet, og produserer nye ungekull om og om igjen.

Hvordan går det med apeørnen?

Apeørnen er regnet som en av verdens meste truede dyrearter. Ifølge IUCNs rødliste er den oppført som kritisk truet. Truslene mot apeørnen består blant annet av tap av leveområder på grunn av avskoging, i tillegg til ulovlig jakt.

Heldigvis jobbes det med å bevare apeørnen. Siden den er en såkalt toppredator - altså at den er på toppen av næringskjeden, er den med på å regulere antall aper og andre byttedyr, noe som bidrar til å opprettholde balansen i økosystemet.

Vil du være med og passe på natur og alle artene på jorda? Da kan du bli miljøagent!