Miljøagentene

Frifond - søk penger

Miljøagentene deler hvert år ut over en million kroner til våre lokallag. Alle lokallag i Miljøagentene kan søke om Frifondmidler.

En mann og en gutt ser etter fugler. Mannen ser gjennom en kikkert. De står på en strand og ser utover havet, i bakgrunn ser vi fjell. Det er overskyet.

Lokallagene i Miljøagentene kan bruke frifondmidler til mye forskjellig aktivitet. Her ser vi bilde fra da Miljøagentene i Meråker og Stjørdal var på fugletitting og strandrydding. Foto: Siv Grethe

Søknad

Søknadsfrist er 15. september hvert år. Pengene dere søker om, utbetales så raskt som mulig etter søknadsfristen og kan brukes frem til 15. september året etter.

Hva kan dere søke om?

Dere kan søke til mye forskjellig. F.eks.:

 • Aktiviteter og arrangementer: Dere kan søke om penger til ulike aktiviteter for lokallaget som gjennomføres i nærmiljøet.
 • Møter: Det er lov til å unne seg noe ekstra på møter og samlinger. Kveldsmat? Pizza? Frukt? Godteri? Dersom dere trenger noe materiell til møtet kan dere søke om det også, f.eks. skrivebøker og blyanter? Klistremerker? Plakater?
 • Utstyr: Det kan også søkes om penger til utstyr til lokallaget.
 • Kurs/ ekstern kompetanse: Dere kan søke om penger til å leie inn ekstern kompetanse, f.eks. en foredragsholder, eller dere kan reise på besøk f.eks. gård.

Hvor mye kan lokallaget søke?

Det har ingen maksgrense for hvor mye et lokallag kan søke om. Det viktigste er at søknaden gjenspeiler aktivitetsnivået i lokallaget, og at lokallaget har kapasitet til å bruke midlene på en god måte.

Søknaden vurderes ut fra lokallagets aktivitetsnivå og antall betalende medlemmer. Gode ideer for framtidig kapasitetsbygging kan støttes (for eksempel aktiviteter for å få medlemmer eller voksne frivillige, mer synlighet eller høyere kompetanse).

Hva kan dere ikke søke til?

Frifondmidlene skal gå til lokal aktivitet som kan komme medlemmene i lokallaget til gode. Støtten skal ikke:

 • brukes som lønn
 • brukes til honorar til bidragsytere som er medlem i organisasjonen eller har nær familie/venner i lokallaget
 • brukes til innsamlingsaktivitet
 • brukes til å bygge egenkapital/investeringer
 • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
 • brukes til innkjøp av rusmidler, alkohol og tobakk

For at lokallaget skal få utbetalt pengene må:

 • Lokallaget følge Miljøagentene sine vedtekter.
 • Lokallaget søke i tråd med retningslinjer for Miljøagentenes frifond.
 • Lokallagets årsrapport og årsregnskap være sendt inn til Hovedkvarteret.
 • Lokallaget ha rapportert for alle tidligere tildelte frifondmidler.

Vi skjønner at det kan være vanskelig å skulle søke om midler opp til ett år frem i tid. Det er lov å søke om penger til en aktivitet, selv om dere ikke har bestemt hvilken aktivitet enda. Det er også mulig å omdisponere midler i løpet av året. Så lenge dere holder dere til retningslinjene er det helt i orden.

Behandling, frister og klageadgang

Alle søknader behandles etter søknadsfristen. Etter søknadsbehandling mottar lokallaget et tilsagnsbrev og eventuelt krav om ytterligere dokumentasjon.

Lokallaget har rett til å klage på vedtak dersom lokallaget mener det har skjedd feil i saksbehandlingen. Skriftlig klage skal sendes til Miljøagentene innen tre uker etter at svar på søknad eller krav om tilbakebetaling er sendt fra Miljøagentene. Klagen vil bli behandlet av sentralstyret i Miljøagentene på førstkommende styremøte etter at klagen er mottatt.

Rapport

Frist for å levere Frifondsrapport er 15. september året etter tilsagnsåret (altså året etter dere fikk pengene utbetalt). Nåværende voksenkontakt har ansvaret for å sende inn rapporten.

Hvilken informasjon skal med i frifondrapporten?

 • En oversikt over alt dere har brukt pengene dere fikk utbetalt året før på. Dere trenger ikke å føre utgiftene i detalj.

Hva gjør vi hvis vi ikke har brukt opp pengene?

 • Husk at hvis dere ønsker å bruke pengene på noe annet enn dere søkte om, er det helt i orden, så lenge det er innenfor retningslinjene.
 • Hvis dere har penger igjen som dere ser at dere ikke skal bruke før 15. september, kan dere sende en beskjed om hvor mye som gjenstår. Så lager vi en faktura slik at dere får betalt tilbake de ubrukte midlene.
 • Dersom rapport ikke er mottatt 15. september vil lokallaget motta en faktura og tildelt støtte blir krevd tilbake.

Hva er egentlig forskjellen på Årsrapport med årsregnskap og Frifondrapport?

 • I januar hvert år skal lokallag i Miljøagentene sende inn en årsrapport. Sammen med årsrapporten skal dere sende inn årsregnskapet. Det er et regnskap som viser alle inntekter og utgifter lokallaget hadde i løpet av ett kalenderår.
 • I frifondrapporten rapporterer dere på hva pengene dere fikk gjennom denne ordningen ble brukt til. Perioden fra dere fikk frifond utbetalt til dere skal rapportere går fra høst til høst. Dere trenger ikke å oppgi utgiftene i detalj (fordi det gjør dere i årsregnskapet)

Miljøagentene har rett til innsyn i lokallagenes regnskap og bilag. Regnskap og bilag skal oppbevares i minst 5 år etter rapporteringsfrist. Miljøagentene, og LNU, kan kreve at lokallaget framlegger dokumentasjon, og rutinekontroll kan forekomme.

Trenger du hjelp?

Bjørn Erik Løken

416 94 056

bjorn@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Barnas klimapanel og lokallag i Finnmark, Nordland og Troms.

Janne Randgaard

928 93 744

janne@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Agder, Telemark, Vestfold, Møre og Romsdal

Marit H. Stafsnes

942 77 788

marit.stafsnes@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Innlandet, Trøndelag og Vestland

Marte Randby Steinskog

958 46 906

marte@miljoagentene.no

ORGANISASJONSAGENT - Ansvar for Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.