Miljøagentene

skole

lokallag

Lag et insektshotell

Insekter er viktige! De pollinerer plantene, og sørger for at det vokser opp nye. Derfor er det viktig at vi tar vare på insektene våre.

Publisert: 29. januar 2024

Skrevet av: Skoleagent Bjørn Jaavall

Et insektshotell henger på en hvit tømmervegg utendørs. I insektshotellet er det stokker, kongler, og plankebiter som det er boret hull i.

Et insektshotell sørger for at insektene får et trygt gjemmested. Foto: Jenny Johansson/Pixabay

Flere steder har insektene mistet leveområdene sine fordi det blir færre og færre ville planter, og naturen er i trøbbel. Når du lager et insekthotell får insektene et trygt gjemmested, og et sted å legge egg eller overvintre. På sommeren er det viktig at alle insekter har gode gjemmesteder blant ville planter, og på plenen. For å hindre at de mister leveområder, kan man starte en aksjon mot å klippe plenen.

Du trenger:

 • Planker, spikre, stokker
 • Greiner, kvister, kongler
 • Sag
 • Borremaskin

Slik gjør du

 1. Først snekrer du sammen rammen til insekthotellet. Snekre sammen fire brede planker til et kvadrat. Dette skal danne hoveddelen av insekthotellet.

 2. Deretter snekrer du sam­men to planker og spikrer de fast til hoveddelen. Disse plankene må være like brede som plankene i punkt 1. Dette blir taket på insekt-hotellet.

 3. Sag opp greiner og stokker i ulike størrelser. Du kan velge alt fra tynne grener til tykkere tømmerstokker. Disse skal være like lange som bredden til plankene i rammen.

 4. Bor hull i den ene enden til greinene og stokkene. Hullene bør være 8-10 cm dype. Det er fint å variere størrelsen på hullene. De kan være fire, seks og åtte millimeter i diameter. Her kan det være lurt å få hjelp av en voksen.

 5. Stable greinene og stokkene oppå hverandre inni ram­men. Fyll ut både tak og hoveddel med greiner, stokker og tynne småkvister. Plasser hotellet på et lunt, varmt og solfylt sted, gjerne i nærheten av planter og blomster som insektene kan hente nektar fra.

Læreplanmål

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • Bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • Samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur