Miljøagentene

aktivisme

skole

Skriv en miljøappell!

Synes du at vi burde gjøre mer for å ta vare på miljøet og naturen? Si ifra! En fin måte å si ifra på, er å skrive og holde en appell.

Publisert: 29. januar 2024

Skrevet av: Skoleagent Bjørn Jaavall

En gjeng miljøagenter sitter rundt et bord og ler. På bordet ligger det ark i forskjellige farger.

Det er gøy å være miljøagent. Foto: Hedvig Idås

Slik gjør du

Først må du finne ut hva du ønsker å skrive og holde appell om. Det er lurt å velge ut et tema som du er synes er engasjerende og spennende. Kanskje du vil sette søkelys på klima, mat, plast, teknologi, CO2, naturressurser eller noe helt annet.

Når du har bestemt deg for hva du vil skrive om, må du finne ut mer om temaet.

Hvis dere er flere som skal skrive sammen er det lurt å først diskutere hvilke saker dere vil ta opp, og hvilke argumenter dere mener er viktigst å få frem. En appell er en argumenterende tekst og det er fint at din egen mening kommer tydelig frem, men husk å skille mellom det som er fakta og det som er en mening.

En appell bør inneholde

  1. En overskrift: Kort om hva saken handler om

  2. En innledning: En eller to setninger om hva teksten handler om

  3. Første argument: Start med selve argumentet. Skriv så noen kommentarer som utfyller argumentet.

  4. Andre argument: Start med selve argumentet. Skriv så noen kommentarer som utfyller argumentet.

  5. Konklusjon: Oppsummer hovedpoengene i teksten. Her kan også din egen mening komme tydelig frem.

For at andre skal høre hva du har skrevet bør du forsøke å finne et sted du kan holde appellen. Sjekk ut om det er noen arrangementer i nabolaget, eller hør med læreren din om du kan få holde appellen i klassen. Man kan også skrive et leserinnlegg til lokalavisa!

Læreplanmål:

  • Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
  • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
  • Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
  • Utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet