Miljøagentene

dyr

Bjørner i Norge: to unike rovdyr

I Norge lever det to arter bjørn: brunbjørn og isbjørn. Brunbjørnen er kongen av skogene på fastlandet, mens isbjørnen hersker over isen på Svalbard og i Arktis.

Publisert: 26. april 2024

Skrevet av: Organisasjonsagent Peter Hedstein

En hvit isbjørn som går i et snølandskap. Fotografi.

Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr og kan veie 800kg. Foto: Shutterstock

Isbjørn

Isbjørnen er verdens største rovdyr på land! En voksen isbjørn kan bli opptil 2,5 meter lang og veie 800 kg. Den største isbjørnen som er funnet veide 1 tonn. Isbjørner er kjempegode svømmere, og kan svømme opptil 3,5 dager i strekk! De lever på havisen og spiser hovedsakelig sel. Den kan lukte sel som gjemmer seg under isen, og bruker sin enorme vekt og kraftige klør til å bryte gjennom isen og fange selen.

Som brunbjørnen, har også isbjørnen blitt jaktet på tidligere, men nå er den totalfredet. De største truslene mot isbjørnen er klimaendringer og forurensning av havet. Klimaendringene gjør havet varmere og da blir det mindre havis. Dette betyr mindre jaktområder og mat for isbjørnen.

En brunbjørn sitter i skogen og ser i kameraet. Fotografi.

Brunbjørnen sover i hi om vinteren og kommer ut på våren. Foto: Kjetil Kolbjornsrud/Shutterstock

Brunbjørn

Brunbjørnen er det største rovdyret på fastlandet i Norge. Brunbjørnen holder stort sett i grensetraktene mot Sverige, Finland og Russland. Hannbjørner kan veie fra 100 til 300 kg, mens binnene er litt mindre. Brunbjørnen går i hi om vinteren og kommer ut på våren. De er altetende, men foretrekker planter og bær.

Som rovdyr spiller de en viktig rolle i økosystemet, og bidrar til å spre frø gjennom avføringen sin. Tidligere ble de så mye jaktet på at de nesten ble utryddet. Nå er de fredet, men det er bare 175 bjørner igjen i Norge. Jakt er fortsatt den største trusselen mot brunbjørnen.

Hva kan vi gjøre?

For å hjelpe bjørnene i Norge er det viktig å engasjere seg og støtte organisasjoner som jobber for å bevare bjørnebestanden. Vi kan også være med å bekjempe klimaendringer og forurensning ved å redusere forbruket vårt og ta vare på miljøet.