Miljøagentene

natur

Den magiske myra

Myra er hjemmet til tusenvis av arter og er naturens eget karbonlager.

Publisert: 24. januar 2024

Skrevet av: Kommunikasjonsagent Wanda Nordstrøm

En mann med rød lue og grønn jakke ser utover en myr. Myra har vann og torv i ulike orange nyanser. Fotografi.

Norske myrer lagrer enorme mengder CO2 og er dermed en viktig beskytter mot klimaendringer. En av mange grunner til at den er viktig å ta vare på! Foto: Everest/stockadobe.com

Karbonlager

Visste du at myrene våre er kjempestore karbonlagre? Myr inneholder store mengder karbon lagret gjennom tusenvis av år. Planter som dør i myra, synker ned i vannet og danner dype lag med torv, som er en type jord. En myr vokser omtrent en millimeter i året. Hvis torven i en myr er 4 meter dyp, så betyr det at myra er 4000 år gammel.

Norske myrer lagrer 3,5 milliarder tonn CO2. Det er like mye som 66 år med klimagassutslipp fra hele Norge! Å ta vare på myr er derfor veldig viktig for klimaet.

Hjem for planter og dyr

Mange plante- og dyrearter har våtmark og myrer som sitt eneste levested. Mange av disse står på den norske rødlista, som betyr at de er truede arter.

Du har kanskje vært på moltejakt i myra, men visste du at det også vokser kjøttetende planter der? Eller orkideer? Den vakre orkideen myrflangre lever bare på myrer, og er sterkt truet.

Bilde av planten rundsoldogg. Den har fem grønne kuler som sitter på hver sin grønne stilk. Hver kule har massevis av tynne, røde tentakler med en liten kule på tuppen.

Den kjøttetende planten rundsoldogg får i seg næring fra insekter. Foto: Sarkan47, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Som en kjempesvamp

Myra kan samle store mengder vann og demper virkningen av flom og tørke. Torvmosene kan ta opp 20 ganger sin egen vekt i vann! Prøv å vri opp en liten neve torvmose, så merker du det selv. Torvmose er også antiseptisk. Det betyr at om du er i myra og trenger å vaske hendene, så kan du bruke torvmosen som antibac!

Nærbilde av trøndertorvmosen som oransje i midten, og ser litt ut som en stjerne med sine gule armer som går ut fra midten

Trøndertorvmosen er en sjelden myrart som kun er funnet i Nord-Trøndelag, og ikke noe annet sted i verden. Foto: Kjell Ivar Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY 4.0

Tidskapsel

Siden myra inneholder lite oksygen, blir ting som havner der ofte godt bevart. I 1950 i Danmark oppdaget noen en død mann i en myr. De tilkalte politiet, men da man undersøkte mannen nærmere, oppdaget man at han hadde vært død i 2400 år! Man har også funnet masse annet rart i myrer, både våpen, smykker, skatter og forsteinet smør!

Bilde av hodet til et moselik. Man ser tydelig at det er et menneske med nese, munn og rynker i panna. Han er brun og det ser litt ut som ansiktet er hogd ut av stein

Tollundmannen, som ble funnet i Danmark, holder seg godt for alderen. Foto: Chocho8, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hva kan du gjøre for å ta vare på myra?

Mer enn en tredjedel av myrene i Norge er ødelagt. Jordbruk, veibygging, hyttebygging, grøfting og drenering har gjort at myrene blir borte.

Si ifra til foreldrene dine, eller en annen voksen du kjenner, at de må kjøpe torvfri jord til hagen. Torv i hagejord kommer nemlig fra myrer, derfor er det viktig å velge jord uten torv. Dere kan også lage deres egen kompost.

Vil du være med og passe på natur og alle artene på jorda? Da kan du bli miljøagent!