Miljøagentene

natur

Naturen er i trøbbel

Du har sikkert hørt om klimakrisen, men visste du at planeten også står ovenfor en naturkrise?

Publisert: 24. januar 2024

Skrevet av: Kommunikasjonsagent Wanda Nordstrøm

Bilde av en hel brunbjørn sett forifra. Den har tykk, brun pelse og sort snute. Den går mellom stammene på grantrær.

Brunbjørn trives best i skogen. Foto: Per Harald Olsen, via NTNU.

Naturmangfoldet over hele verden er truet. Over 1 million forskjellige dyre- og plantearter står i fare for å dø ut. Og fordi vi mennesker ødelegger natur, blir arter utryddet mellom ti og hundre tusen ganger fortere enn før!

Naturmangfold er alt det forskjellige livet som finnes i naturen. Fra planter, til insekter, pattedyr, fugler og fisker. Enten de bor i ørkenen, i regnskogen, eller i havet.

Også i Norge er naturmangfoldet truet. Over en femtedel av alle arter vi har i Norge står på rødlista, som er en liste over arter som står i fare for å dø ut.

Arter er avhengige av hverandre, og vi er avhengige av naturen

Alle arter i naturen spiller en unik rolle. For eksempel gjør meitemark og bakterier at vi kan dyrke mat i jorda. Uten naturmangfold hadde vi ikke fått mat, vann eller ren luft.

Arter i naturen lever sammen i økosystemer. Et økosystem er alle de levende organismene som finnes på et sted, og miljøet de lever i. Artene i et økosystem er avhengige av hverandre. Akkurat som alle delene i en datamaskin.

Om en art dør i et økosystem, får det konsekvenser for de andre artene. Hver gang vi ødelegger natur, tar vi derfor en risiko. Vi vet som regel ikke hvor mange arter som kan dø ut, før et økosystem kollapser og blir ødelagt.

Vi trenger et stort naturmangfold for at naturen og økosystemene skal være i balanse og for at vi skal kunne leve på jorden.

Masse fargerike fisk i havet, under dyp blått vann. Noen av fiskene er lyseblå og flate, mange er helt gule med blått hodet. Mørke koraller i bakgrunnen.

Flere steder, også i havet, står økosystemer i fare for å kollapse. Vi vet ikke hvor mange arter som kan dø ut et sted før det får en domino-effekt hvor alle eller mange andre arter også dør. Foto: Hung Tran, Pexels.

Hva truer naturmangfoldet?

Arealendring: Dette er den viktigste grunnen. Mennesker tar for mye plass og ødelegger eller forstyrrer områder. Vi bygger veier, parkeringsplasser, hus, hytter og andre bygninger der hvor artene bor.

Overforbruk: Vi bruker naturen mer enn den tåler. For eksempel fisker vi opp for mye fisk fra havene.

Klimaendringer: Mange arter reagerer på at det blir varmere på jorda. Polarreven trenger for eksempel snø å kamuflere seg i.

Forurensning: Både avfall fra fabrikker, gjødsel og plast skaper problemer for naturen.

Fremmede arter: Spredning av fremmede arter til nye områder. For eksempel stillehavsøstersen.

Hvordan kan vi ta vare på naturmangfoldet?

En god nyhet er at alle lederne i verden har skrevet under på en naturavtale. I den står det at minst 30 % av hav- og landområder skal beskyttes innen 2030.

Men vi må passe på at avtalen faktisk blir fulgt opp! Vi må bli flinkere enn i dag til å ta vare på ressursene våre. Og noen ganger må vi rett og slett la være å bygge nye hytter og veier.

Hva kan du gjøre:

  • Minn en politiker på å ta vare på naturen. Det kan du gjøre ved å skrive leserbrev, holde en aksjon, eller ved å sende innspill til Barnas klimapanel.
  • Ta vare på jordas ressurser! Det kan du gjøre ved å la være å kjøpe unødvendige ting og velge brukt fremfor nytt.