Miljøagentene

Bli kjent med Barnas klimapanel

I Barnas klimapanel sitter det åtte miljøagenter i alderen 11 til 15 år, fra forskjellige i steder i Norge. De jobber for at politikere skal høre på barn og unge!

De åtte medlemmene i Barnas klimapanel 2024. Fotografi

Dette er gjengen som sitter i årets panel! Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Barnas klimapanel ble grunnlagt i Rikssalen på Eidsvoll i 2015. Det er samme stedet som Norges grunnlov ble signert 17. mai i 1814! Hvert år har Miljøagentene valg, hvor miljøagenter stemmer på hvem som skal sitte i panelet.

Barnas klimapanel 2024

Årets panel ble valgt i januar 2024. I år er det disse som sitter i panelet: Anna (12) fra Stjørdal, Maria (13) fra Oslo, Viljar (13) fra Porsgrunn, Nikolai (14) fra Byneset, Josefine (14) fra Trondheim, Jonah (11) fra Oslo, Milla (14) fra Florø og Jakob (13) fra Sandane.

De åtte representantene jobber for at barn sine meninger om klima og miljø skal bli hørt. Både lokalt der de bor, men også nasjonalt og internasjonalt!

– Eg prøver å påverka ved å snakka med så mange som mogleg så mykje som mogleg for å sørga for at det går ordentleg inn, sier Jakob, som er leder av panelet.

Barnas klimarapport

Barnas klimapanel samler hvert år inn innspill fra tusenvis av barn i hele Norge for å vite hva barn mener om klima og miljø. Hvert år skriver panelet en rapport basert på alle disse innspillene. Denne rapporten tar Barnas klimapanel med seg i møter med politikere og andre viktige folk, for å vise hva barn mener. Derfor er det en viktig rapport, og det er også veldig viktig at Barnas klimapanel får flest mulige gode innspill de kan bruke i rapporten!

Utenriksminister Espen Barth Eide og en dame i orange kjole smiler og lytter til to medlemmer av Barnas klimapanel.

Maria og Lovisa forteller utenriksminister Espen Barth Eide om Barnas klimarapport. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Møter med de som bestemmer

Barnas klimapanel har møtt stortingsrepresentanter, ministere både fra Norge og andre land, Nobelprisvinnere og mange andre som er med på å bestemme i samfunnet vårt. Barnas klimapanel har også deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Marrakech, Bonn, Katowice, Glasgow, Sharm el-Sheikh og Dubai. Barnas klimapanel gjør alt dette for å fortelle hva barn og unge i Norge mener om klima og miljø!

I denne videoen kan lære mer om hvordan Barnas klimapanel jobber!

"Lurer du på noe om Barnas klimapanel? Ta gjerne kontakt med meg!"

Organisasjonsagent Bjørn Erik

Sånn kan du engasjere deg: