Miljøagentene

skole

lokallag

Søppel i naturen

Hva kan vi gjøre for å unngå at det kastes søppel i naturen, som til slutt ender opp i havet?

Publisert: 29. januar 2024

Skrevet av: Skoleagent Bjørn Jaavall

Jente med Miljøagentene-genser holder en brusboks og diverse søppel

Hva slags søppel har vi funnet her? Foto: Hedvig Idås

Du trenger:

  • Hansker eller søppelklyper
  • Søppelsekker
  • Miljøagentenes registreringsskjema for søppel

Hva

Sorter søpla du har plukket opp i naturen og rapporter funnene dine inn til Hovedkvarteret og lokalavisa. Hva har du funnet mest av og hvor tror du søpla kommer fra?

Slik gjør du

  1. Denne aktiviteten kan du helt fint gjøre alene, men det blir enda morsommere dersom du inviterer med miljøagent-lokallaget, venner, familie eller klassen.

  2. Sorter søpla du finner i de ulike kategoriene i Miljøagentenes registreringsskjema for søppel.

  3. Fyll ut skjemaet og diskuter hvor søpla kommer fra. Hva var det mest av, og var det noe du fant som overrasket deg? Hva kan gjøres for å hindre at søpla havner i naturen?

Hvorfor

Det ligger masse søppel i naturen, og mye av dette er plastsøppel som aldri forsvinner. Dersom ingen plukker opp plastsøpla vil vinden, regnet og bekkene våre transportere søpla videre ut til havet. Her kan dyr, fugl og fisk sette seg fast i søpla eller spise det fordi de tror det er mat. Ved å forske på hva slags søppel som finnes i naturen kan man foreslå gode løsninger for å unngå at søpla til slutt havner i havet. For eksempel har mange begynt å bruke handlenett i stedet for engangsplastposer fordi man har sett at veldig mange av plastposene har havnet i havet. Noen land og byer har til og med innført plastposeforbud. En bonus er også at du bidrar til at det blir mindre søppel i naturen når du plukker den opp.

Læreplanmål:

  • Utforske uteaktiviteter og samarbeide med andre under vekslende årstider i nærmiljøet
  • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut