Miljøagentene

klima

Hva er klimaendringer?

Klimaendringer er endringer i vær og temperatur over tid. Det er mye som kan påvirke klimaet slik at det endrer seg. Vi mennesker bidrar til de klimaendringene vi ser rundt oss nå.

Publisert: 17. januar 2024

Skrevet av: Skoleagent Ingvild Swane

Vi ser 8 anleggsmaster mot en oransje og slørete himmel. Vi ser tykk røyk stige opp fra anlegget.

Forurensning fra fabrikkanlegg. Foto: Pexels

Du har kanskje fått med deg at det noen steder er mindre snø enn før? Eller at rundt omkring i verden må mange flykte fra stedene de bor, fordi det har blitt så tørt at det ikke går an å dyrke mat der lenger? Det kan være eksempler på klimaendringer.

Hva er forskjellen på vær og klima?

For å skjønne klimaendringer, må vi aller først skjønne hva klima er. Klima er det været som er vanlig på et sted over lang tid. Mens været endrer seg fra dag til dag, kan man ikke si det samme om klimaet. For å finne ut hva som er klimaet et sted, må vi måle været over lang tid, gjerne flere tiår.

Med andre ord kan man si at klima er slik været pleier å være. Så hvis været over flere år er annerledes fra slik det pleide å være, kan vi snakke om klimaendringer. Klimaendringer beskriver hvordan klimaet er ulikt fra en periode til en annen.

Eksempler på klimaendringer

Mange steder i Norge pleier det å være snø om vinteren. Hvis det er lite snø et slikt sted en vinter, kan det hende det bare skyldes været. Men hvis det derimot er mye mindre snø over lang tid på et sted det alltid pleide å være mye snø, da er det klimaendringer.

I noen områder hvor det pleide å være nok regn til at det var god, fruktbar jord, er det nå så lite regn at det er vanskelig å dyrke mat der. Menneskene der har ofte måttet flykte på grunn av klimaendringer.

Vi ser flere hus og bygninger som har vann langt opp så det ikke går an å komme ut gjennom dørene. Foran husene står sju biler som vi så vidt ser toppen av fordi de er dekket i vann

Med klimaendringer får vi mer ekstremt vær, som for eksempel flom. Her ser vi konsekvenser av flom i Pajaro i California. Foto: Joel Edelson/AFP/Getty Images

Hvorfor endrer klimaet seg?

Klimaet endrer seg fordi jorda blir varmere. Gjennomsnittstemperaturen på jorda holder på å øke fordi vi slipper ut klimagasser.

Jorda blir varmere når vi slipper ut klimagasser, sånn som CO2 (Karbondioksid). CO2 er den klimagassen vi snakker mest om fordi det er den som bidrar mest til klimaendringene. Vi slipper ut CO2 når vi brenner olje, kull og gass – ofte kalt fossile brensler eller fossil energi.

Vi begynte å bygge stadig flere biler, fly, fabrikker og andre ting som slipper ut CO2 på 1800-tallet, og derfor har jorda blitt varmere siden det. Mange hus og bygninger blir også varmet opp av olje, kull eller gass. Vi har dessuten hogget ned mer skog, og særlig regnskog. CO2 er lagret i trær, andre planter, jord og hav. Så når vi hogger trær og ødelegger natur, slippes det også ut CO2 som før var lagret i trærne.

Oljeplattform står uti den blå sjøen. Himmelen bak er blå med lett skydekke.

Når vi brenner olje, slipper vi ut CO2 som bidrar til klimaendringer. Foto: Gary Bembridge from London, UK, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Hva er drivhuseffekten?

Drivhuseffekten er det som gjør at det blir varmere på jorda når vi slipper ut CO2. Har du vært i et drivhus før? Da har du kanskje opplevd at det kan bli veldig varmt, særlig når det er sol. Det er fordi varme fra sola lett kommer inn i drivhuset, men ikke kommer så lett ut igjen. Glasset fra drivhuset fanger varmen fra sola inne i drivhuset. CO2 fungerer litt som glasset i et drivhus. Når vi slipper ut CO2, legger det seg som et lag i atmosfæren rundt jorda. Varme fra sola kommer lett inn til jorda gjennom dette laget, men kommer ikke så lett ut igjen.

Jo mer CO2 vi har i atmosfæren, jo sterkere er effekten, og jo varmere blir det på jorda. Vi ville hatt CO2 i atmosfæren også hvis vi mennesker ikke slapp ut CO2. Og det er bra, for vi trenger jo litt varme. Problemet nå er bare at vi nå slipper ut mye mer CO2 enn jorda tåler.

Hva så, hva nå?

Klimaendringene har allerede begynt, men det er heldigvis mye vi kan gjøre for at de ikke skal bli mye verre.