Miljøagentene

miljø

Hva er urfolk?

I dag bor det over 250 millioner mennesker i verden som regnes som urfolk.

Publisert: 6. februar 2024

Skrevet av: Skoleagent Ingvild Swane

Tre jenter sitter på bakken foran en dør. Jenta i midten har på seg samisk kofte og sølje. Jentene ved siden av har på seg samiske sjal. Foran står en saftflaske og to termoser, og det samiske flagget.

Samer er urfolk. Området de tradisjonelt bor i, kalles Sápmi. Sápmi har ingen formelle grenser, men man pleier å regne med Nord-Norge og Trøndelag, nordlige og midtre deler av Sverige, og nordlige områder i Finland og Russland. Foto: Wanda Nordstrøm

Det bor urfolk over hele verden, og på alle verdens kontinenter (utenom Antarktis). Det finnes veldig mange ulike grupper av urfolk. Det urfolk har til felles, er at de har bodd i leveområdene sine i lang tid, som oftest før det området ble et land eller en stat styrt av andre folkegrupper. Samene, som er et urfolk, holdt også til her lenge før Norge var et land og før vi begynte å kalle det for Norge.

Urfolk har gjerne helt eller delvis beholdt sin opprinnelige kultur, sitt språk og sitt levevis.

I tillegg til samene, er andre kjente urfolkgrupper inuitter, amerikanske urfolk, Australias opprinnelige befolkning, maorier og sanfolk.

Fem smilende barn sitter i en liten trebåt i en brun elv. Bilde tatt ovenfra og de ser oppover. I forgrunnen ser vi grønne blader.

Barn fra urfolkslandsbyen Long Lake i regnskogen i Indonesia. Da Regnskogfondet besøke dem, fortalte barna at de elsker å være ute i naturen, og det var alltid masse liv og aktivitet. Foto: Jon Storsæter, Regnskogfondet.

Hva er en minoritet?

Urfolk er som oftest, men ikke alltid, en minoritet. Minoritet betyr mindretall. Vi kan bruke ordet om en folkegruppe dersom denne folkegruppa er mindre enn de andre folkegruppene i et område. Urfolket yanomamiene er for eksempel en minoritet i Brasil, fordi det er flere mennesker i Brasil som ikke er yanomami, enn de som er det. Samer er også en minoritet i Norge.

Urfolk og miljø

Urfolk og de som jobber for et bedre miljø har en lang tradisjon for å samarbeide. Urfolk har gjerne mye kunnskap om naturen fordi de har bodd i et område veldig lenge, og vet hva naturen tåler og ikke. Naturområder greier seg ofte bra når man lar urfolk bestemme over området. For eksempel bor det mange urfolk i regnskogen, og i de områdene hvor urfolk får bestemme, greier regnskogen seg bedre enn andre steder.

I Norge har samer og miljøaktivister samarbeidet i mange saker. På 1970-tallet jobbet de sammen for å forsøke å redde Alta-elven fra utbygging av vannkraft. I 2023 har samer og miljøbevegelsen hatt store aksjoner mot vindturbinene som står på Fosen i Trøndelag. Vindturbinene står i veien for at samene der kan drive med reindrift på den måten de har pleid. Høyesterett i Norge har sagt at vindturbinene er et brudd på samers menneskerettigheter. Dette er en sak man fortsatt jobber med å finne en løsning på.

Cirka 12 ungdommer sitter foran dørene til olje- og energidepartementet. De har på seg varme jakker, luer og noen har på seg samiske sjal. Bak henger samiske flagg, og bannere hvor det står "Land back" og "Staten bryter loven"

I 2023 samarbeidet miljøbevegelsen og samer om store aksjoner mot vindturbinene på Fosen i Trøndelag. Foto: Ingvild Swane

Undertrykkelse

Urfolk har ofte blitt utsatt for undertrykking, som betyr at de har blitt utsatt for makt på en fæl eller urettferdig måte.

Flere steder har urfolk blitt tvunget til å leve på samme måte som resten av landets befolkning. Det har også skjedd med samene i Norge. De ble tvunget til å legge vekk sitt språk, sin religion og sin kultur, og måtte i stedet snakke norsk og være kristne. Dette varte fra 1850 til cirka midt på 1900-tallet, men har fortsatt følger i dag. Flere som har samisk slekt kan ikke snakke samisk fordi foreldrene og besteforeldrene ikke fikk lov til det.

I de siste tiårene har verden fokusert mer på urfolks rettigheter og begynt å anerkjenne at urfolk har de samme menneskerettighetene som alle andre. Likevel blir urbefolkningen utsatt for overgrep flere steder i verden i dag. Det at regnskogen ødelegges, er et eksempel på dette. Regnskogen er hjemmet til et stort antall urfolk. Når regnskogen ødelegges, mister urfolkene hjemmet sitt. Derfor går det ofte hånd i hånd å jobbe for urfolks rettigheter og mot ødeleggelse av natur.