Miljøagentene

Min natur

Å ta vare på dyr og natur er den viktigste miljøsaken for miljøagenter. Bli med og ta vare på naturen vår!

En jente i skogen viser tommel opp. Fotografi.

Naturen må tas vare på. Foto: Johnny Vaet Nordskog.

Dyr og natur ble stemt fram på landsmøtet i 2023 som Miljøagentenes viktigste miljøsak. Barna i Miljøagentene ønsker blant annet at man skal passe på miljøet, bygge mindre, ta vare på rovdyr, ta vare på bier og andre insekter og ikke hogge ned skog.

Hæ? Hva er landsmøte?

Landsmøtet er det viktigste møtet i organisasjonen vår, og holdes annenhvert år. På landsmøtet møtes miljøagenter fra hele landet og stemmer over hva vi skal jobbe med. Miljøagentene er nemlig en demokratisk organisasjon og det er barna som bestemmer!

Miljøagentene er særlig opptatt av natur som er nærme der man bor og lever, altså nærnatur. Naturområdet trenger ikke være så stort, det kan være et spesielt tre, den lokale salamanderdammen eller hundremeterskogen. Naturopplevelsene i nærnatur er kjempeviktige for barn, og å ha natur nærme gir gode muligheter til å komme seg ut i naturen og bli kjent med den. Det å bli kjent med naturen skaper et godt grunnlag for å ønske å ta vare på den.

Vi er opptatt av at alle barn skal bli hørt i sin sak! Her på nettsiden finner du ulike aktiviteter og saker som kan inspirere deg til å kjempe for naturen du er opptatt av!

Engasjer deg for naturen din:

Lær mer om natur og dyr: